• น้ำตกเกริงกระเวีย
 • ด่านเจดีย์สามองค์
 • วัดเสาร้อยต้น
 • สะพานมอญ
 • วัดใต้น้ำ
 • วัดวังก์วิเวการาม
 • น้ำพุร้อนหินดาด
 • สะพานข้ามแม่น้ำแคว
 • น้ำตกเอราวัณ
 • แพผึ้งหลวง
 • ข้อมูลเพิ่มเติม
  โปรแกรมทัวร์กาญจนบุรี
  ขายดี

  KB 220 แพคเกจทัวร์กาญจนบุรี 2 วัน 1 คืน ราคา 2,800 บาท รถตู้รับจาก กทม.

  KB 229 แพคเกจทัวร์กาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน ราคา 4,900 บาท รถตู้รับจาก กทม.

  โปรแกรมทัวร์กาญจนบุรี

  KB 110 เที่ยวกาญจนบุรี  สะพานข้ามแม่น้ำแคว 1 วัน ราคาถูก รถบัส จากกทม
  KB 111 ทัวร์กาญจนบุรี  ปราสาทเมืองสิงห์ 1 วัน ราคาถูก รถบัส จากกทม
  KB 112 บริษัททัวร์กาญจนบุรี  น้ำตกไทรโยค 1 วัน ราคาถูก รถบัส จากกทม
  KB 113 ทัวร์กาญจนบุรี  กองถ่ายทำพระนเรศวร 1 วัน ราคาถูก รถบัส จากกทม
  KB 114 เที่ยวกาญจนบุรี  ขี่ช้าง ล่องแพ 1 วัน ราคาถูก รถบัส จากกทม
  KB 115  ทัวร์กาญจนบุรี  แม่ชีลอยน้ำ 1 วัน ราคาถูก รถบัส จากกทม
  KB 116  แพคเกจเที่ยวกาญจนบุรี  ไหว้พระ 9 วัด 1 วัน ราคาถูก รถบัส จากกทม
  KB 117  โปรแกรมเที่ยวกาญจนบุรี  วัดถ้ำเขาน้อย สะพานข้าแม่น้ำแคว 1 วัน ราคาถูก รถบัส จากกทม
  KB 118  เที่ยวกาญจนบุรี  วัดป่าหลวงตามหาบัว 1 วัน ราคาถูก  รถบัส จากกทม
  KB 119  แพคเกจเที่ยวกาญจนบุรี  น้ำพุร้อนหินดาด 1 วัน ราคาถูก  รถบัส จากกทม
  KB 210 ทัวร์กาญจนบุรี  สะพานข้ามแม่น้ำแคว 1 วัน ราคาถูก รถตู้ จากกทม
  KB 211 ท่องเที่ยวกาญจนบุรี  ปราสาทเมืองสิงห์ 1 วัน ราคาถูก รถตู้ จากกทม
  KB 212  ทัวร์กาญจนบุรี  น้ำตกไทรโยค 1 วัน ราคาถูก รถตู้ จากกทม
  KB 213  บริษัททัวร์กาญจนบุรี  กองถ่ายทำพระนเรศวร 1 วัน ราคาถูก รถตู้ จากกทม
  KB 214  เที่ยวกาญจนบุรี  ขี่ช้าง ล่องแพ 1 วัน ราคาถูก  รถตู้ จากกทม
  KB 215  ทัวร์กาญจนบุรี  แม่ชีลอยน้ำ 1 วัน ราคาถูก รถตู้ จากกทม
  KB 216  แพคเกจทัวร์กาญจนบุรี  ไหว้พระ 9 วัด 1 วัน ราคาถูก รถตู้ จากกทม
  KB 217  บริษํททัวร์กาญจนบุรี  วัดถ้ำเขาน้อย สะพานข้าแม่น้ำแคว 1 วัน รถตู้ จากกทม
  KB 218  ท่องเที่ยวกาญจนบุรี  วัดป่าหลวงตามหาบัว 1 วัน ราคาถูก รถตู้ จากกทม
  KB 219  บริษัททัวร์กาญจนบุรี  น้ำพุร้อนหินดาด 1 วัน ราคาถูก  รถตู้ จากกทม
  KB 120  ทัวร์กาญจนบุรี 2 วัน 1 คืน ราคาถูก รถบัส  จากกทม
  KB 121  ท่องเที่ยวกาญจนบุรี 2 วัน 1 คืน ราคาถูก รถบัส  จากกทม
  KB 122   บริษัททัวร์กาญจนบุรี 2 วัน 1 คืน ราคาถูก รถบัส  จากกทม
  KB 123  แพคเกจเที่ยวกาญจนบุรี ล่องแพเขื่อนศรีนครินทร์ 2 วัน 1 คืน ราคาถูก รถบัส  จากกทม
  KB 124  ท่องเที่ยวกาญจนบุรี ล่องแพชมธรรมชาติ 2 วัน 1 คืน ราคาถูก รถบัส  จากกทม
  KB 125  แพคเกจเที่ยวกาญจนบุรี น้ำตกไทรโยคใหญ่ 2 วัน 1 คืน ราคาถูก รถบัส  จากกทม
  KB 220  ทัวร์กาญจนบุรี 2 วัน 1 คืน ราคาถูก รถตู้ จากกทม
  KB 221  ท่องเที่ยวกาญจนบุรี 2 วัน 1 คืน ราคาถูก รถตู้ จากกทม
  KB 222  แพคเกจทัวร์กาญจนบุรี 2 วัน 1 คืน ราคาถูก รถตู้ จากกทม
  KB 223  เที่ยวกาญจนบุรี ล่องแพเขื่อนศรีนครินทร์ 2 วัน 1 คืน ราคาถูก  รถตู้ จากกทม
  KB 224  ท่องเที่ยวกาญจนบุรี ล่องแพชมธรรมชาติ 2 วัน 1 คืน ราคาถูก รถตู้ จากกทม
  KB 225  แพคเกจเที่ยวกาญจนบุรี น้ำตกไทรโยคใหญ่ 2 วัน 1 คืน ราคาถูก รถตู้ จากกทม
  KB 226  ทัวร์กาญจนบุรี 2 วัน 1 คืน ราคาถูก รถตู้ จากกทม
  KB 127  ทัวร์กาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน  ราคาถูก  รถบัส  จากกทม
  KB 128  แพคเกจเที่ยวกาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน  ราคาถูก  รถบัส  จากกทม
  KB 129  แพคเกจเที่ยวกาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน  ราคาถูก  รถบัส  จากกทม
  KB 130  ท่องเที่ยวกาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน  ราคาถูก  รถบัส  จากกทม
  KB 131  บริษัททัวร์กาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน  ราคาถูก  รถบัส  จากกทม
  KB 132  ทัวร์กาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน  ราคาถูก  รถบัส  จากกทม
  KB 133  แพคเกจเที่ยวกาญจนบุรี  น้ำตกเอราวัณ 3 วัน 2 คืน  ราคาถูก  รถบัส  จากกทม
  KB 134  บริษัททัวร์กาญจนบุรี  กองถ่ายทำตำนานสมเด็จพระนเรศวร 3 วัน 2 คืน  ราคาถูก  รถบัส  จากกทม
  KB 135  แพคเกจเที่ยวกาญจนบุรี  พุน้ำร้อนหินดาด 3 วัน 2 คืน  ราคาถูก  รถบัส  จากกทม
  KB 136  แพคเกจเที่ยวกาญจนบุรี เขากระโจม  บ้านหอมเทียน 3 วัน 2 คืน  ราคาถูก  รถบัส  จากกทม
  KB 227  บริษัททัวร์กาญจนบุรี   3 วัน 2 คืน  ราคาถูก  รถตู้ จากกทม
  KB 228  แพคเกจเที่ยวกาญจนบุรี  3 วัน 2 คืน  ราคาถูก  รถตู้ จากกทม
  KB 229  ทัวร์กาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน  ราคาถูก  รถตู้ จากกทม
  KB 230  แพคเกจเที่ยวกาญจนบุรี  พุน้ำร้อนหินดาด  3 วัน 2 คืน  ราคาถูก  รถตู้ จากกทม
  KB 231   ทัวร์กาญจนบุรี  สะพานมอญ 3 วัน 2 คืน ราคาถูก  รถตู้ จากกทม
  KB 232  ทัวร์กาญจนบุรี  สังขละบุรี 3 วัน 2 คืน  ราคาถูก  รถตู้ จากกทม
  KB 233  ทัวร์กาญจนบุรี  3 วัน 2 คืน  ราคาถูก  รถตู้ จากกทม
  KB 234  บริษัททัวร์กาญจนบุรี   น้ำตกไทรโยคน้อย  3 วัน 2 คืน  ราคาถูก  รถตู้ จากกทม
  KB 235 ทัวร์กาญจนบุรี  สะพานข้ามแม่น้ำแคว 3 วัน 2 คืน  ราคาถูก  รถตู้ จากกทม
  KB 236  โปรแกรมเที่ยวกาญจนบุรี   น้ำตกไทรโยคน้อย  3 วัน 2 คืน  ราคาถูก  รถตู้ จากกทม

   

  แนะนำโปรแกรมทัวร์กาญจนบุรีราคาถูก

  ทัวร์กาญจนบุรี เที่ยวสังขละบุรี เที่ยวสะพานมอญ 2วัน 1คืน 2,800 บาท จากกทม. โดยรถตู้

  วันแรก กทม.-กาญจนบุรี-สังขละบุรี-ด่านเจดีย์สามองค์-เมืองบาดาล
  05.00 น. คณะทัวร์ทุกท่านพร้อมกันที่ ปั้ม ปตท.วิภาวดีตรงข้าม ม.หอการค้า
  05.30 น. คณะทัวร์ทุกท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ.กาญจนบุรี
  07.30 น. ถึง ร้านวุ้นเส้นท่าเรือ รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่1)
  08.30 น. นำคณะทัวร์ทุกท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่อำเภอสังขละบุรี เมืองสามหมอก มีชาวมอญอาศัยตั้งบ้านเรือนอยู่เป็นจำนวนมากตัวอำเภอตั้งอยู่บริเวณที่เรียกว่า "สามประสบ" คือบริเวณที่ลำน้ำสามสาย อันได้แก่ ห้วยซองกะเลีย ห้วยบิคลี่ และห้วยรันตี ไหลมาบรรจบกันเป็นแม่น้ำแควน้อย
  12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่2) บริเวณอำเภอทองผาภูมิ หลังจากนั้นนำคณะทัวร์ทุกท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ อำเภอสังขละบุรี ระหว่างทางให้คณะทัวร์ทุกท่านแวะเที่ยวชมน้ำตกเกริงกระเวียเป็นน้ำตกขนาดเล็กตรงจุดนี้จะเหมาะสมเป็นจุดพักผ่อนระหว่างการเดินทางไปสังขละบุรี
  15.00 น. เดินทางถึงด่านเจดีย์สามองค์ นำคณะทัวร์ทุกท่านข้ามชายแดน ไทย-พม่าบริเวณด่านเจดีย์สามองค์ นำคณะทัวร์เข้าไปเที่ยวชม วัดเสาร้อยต้นเป็นวัดเดิมที่หลวงพ่ออุตมะเคยสร้างไว้ สถาปัตยกรรมที่สร้างโดยเสาที่ทำจากไม้แดง นับร้อยต้น ทำให้วัดมีชื่อเสียง วัดมีสามชั้น ชั้นบนสุดนั้นห้ามผู้หญิงขึ้นหลังจากนั้นนำคณะทัวร์ทุกท่านเดินทางมาช็อปปิ้งของฝากที่ตลาดบริเวณด่านเจดีย์สามองค์
  17.00 น. นำคณะทัวร์ทุกท่านเช็คอินเข้าที่พัก ซองกาเรียรีสอร์ทที่พักอยู่ติดกับสะพานมอญลูกค้าสามารถเดินลงไปเที่ยวชมสะพานมอญถ่ายรูปเนที่ระลึก
  18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่3)หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย


  วันที่สอง วัดใต้น้ำ-เจดีพุทธคยา-วัดวังก์วิเวการาม-น้ำพุร้อนหินดาด-สะพานข้ามแม่น้ำแคว
  07.00 น. นำคณะทัวร์ทุกท่านนั่งเรือชมวัดใต้น้ำ คือวัดเก่าของหลวงพ่อ อุตมะ และชาวมอญ ร่วมใจกันสร้างขึ้น แต่เมื่อมีการสร้างเขื่อนวิชราลงกรณ์ จึงได้ย้ายวัดไปสร้างใหม่ ณ ที่ปัจจุบัน และ ใช้ชื่อว่า วัดวังก์วิเวการาม
  08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่4) หลังจากนั้นเช็คอินออกจากที่พักเดินทางไปชมวัดวังวิเวการาม หรือ วัดหลวงพ่ออุตมะเป็นวัดที่หลวงพ่ออุตตมะ ร่วมกับชาวบ้านอพยพชาวกะเหรี่ยงและชาวมอญ ได้ร่วมกันสร้างขึ้น ในปี พ.ศ. 2496ก่อสร้างด้วยศิลปะแบบพม่า หลังจากนั้นนำท่านเที่ยวชม เจดีย์พุทธคยาที่หลวงพ่ออุตตามะได้สร้างขึ้น เจดีย์พุทธคยา จำลองขึ้น เพื่อประดิษฐาน กระดูกนิ้วมือของพระพุทธเจ้าไว้เป็นที่สักการะของพุทธศาสนิกชน ณ วัดวังวิเวการาม
  12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่5) หลังจากนั้นนำคณะทัวร์ทุกท่านมุ่งหน้าสู่น้ำพุร้อนหินดาด เมื่อมาให้ให้คณะทัวร์ทุกท่านได้แช่น้ำร้อนเพื่อผ่อนคลาย สร้างโดย ทหารญี่ปุ่น สำหรับไว้ใช้อาบ อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 45-55 องศา
  15.00 น. ออกจากน้ำพุร้อนหินดาดมุ่งสู่ จ.กาญจนบุรี เพื่อเดินทางไปยังสะพานข้ามแม่น้ำแคว
  17.00 น. นำคณะทัวร์ทุกท่านเที่ยวชมสะพานข้าแม่น้ำแคว ถ่ายรูปคู่กับสะพานข้ามแม่น้ำแคว ซึ่งเป็นจุดที่ไฮไลท์การมาท่องเที่ยวกาญจนบุรี หลังจากนั้นเดินเที่ยวชม ร้านขายสินค้าที่ระลึกบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแคว 18.00 น. เดินทางออกมาแวะซื้อของฝากที่ร้านของฝาก
  19.00 น. เดินทางกลับ กทม.
  21.00 น. เดินทางถึง กทม.โดยสวัสดิภาพ


  อัตราค่าบริการ
  - ค่ารถตู้ VIPกทม.-กาญจนบุรี
  - ค่าอาหารกลางวัน 5 มื้อ
  - ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
  - ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
  - ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
  - ค่าที่พัก 1 คืน


  วิธีการจองทัวร์
  โทรสำนักงาน 02-8139228 , 02-8058800 , 02-4290553 , 02-4290545 , 02-4290523 , 086-3458363 089-5232908 089-5233165 083-3086327 , 086-3089035 แฟกซ์ 02-8139227 ,02-4290554 E-mail : sm789@hotmail.com
  วิธีการจองทัวร์
  กรุ๊ปจอย มัดจำท่านละ 2000 บาท ส่วนจำนวนเงินที่เหลือนำไปชำระในวันเดินทาง
  กรุ๊ปเหมา มัดจำ 50 % ส่วนจำนวนเงินที่เหลือนำไปชำระในวันเดินทาง
  คำแนะนำในการจองทัวร์
  เมื่อคณะทัวร์โอนเงินมัดจำเข้ามาแล้ว กรณีคณะทัวร์ยกเลิกการเดินทางเอง บริษัทไม่คืนเงินมัดจำ
  ควรจองก่อนการเดินทางครับ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาล มักพลาดโอกาส เพื่อความแน่นอน แนะนำให้วางแผนการจองล่วงหน้าก่อน 1 เดือน (ทางทีมงานมิได้มีเจตนาที่จะรบกวนหรือเร่งรัด แต่หากเพื่อความแน่นอนของท่านที่จะได้ท่องเที่ยวตามความตั้งใจ)
  การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง และการโอนเงิน เลือกโปรแกรมที่จะเดินทาง จากนั้นโทรเข้ามาเช็คที่ว่าง และสำรองที่นั่งได้ทันที รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี

  รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี
  -ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 406-616061-8 บัญชีออมทรัพย์ สาขาโลตัสชุมพร
  -ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 746-221531-6 บัญชีออมทรัพย์ สาขาเชียงของ
  -ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-00166-9 บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม
  -ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 045-4-54633-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทยกรุงเทพ
  -ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 394-1-11354-5 บัญชีออมทรัพย์สาขาบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพ
  -ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีบริษัท สไมล์ไทย อีโคทัวร์ จำกัด เลขที่บัญชี 239-083-603-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขาอ้อมใหญ่
  -ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 343-2-58998-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน
  -ธนาคารกรุงศรี ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 287-1-19671-8 บัญชีออมทรัพย์ สาขา นครชัยศรี
  -ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 403-883534-2 บัญชีออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช
  -ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 199-244378-4 บัญชีออมทรัพย์ สาขารามคำเเหง
  -ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 403-918754-8 บัญชีออมทรัพย์
  สาขาบิ๊กซี บ้านโป่ง
  -ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 404-538407-3 บัญชีออมทรัพย์ สาขาโรบินสัน กาญจนบุรี
  -ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 896-211732-3 บัญชีออมทรัพย์ สาขาช่องเเม็ก(อุบลราชธานี)
  -ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-88038-7 บัญชีออมทรัพย์
  สาขานครปฐม นครปฐม
  -ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บจก.สไมล์ไทย อีโคทัวร์ เลขที่บัญชี 343-2-61287-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน

  เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมล์ sm789@hotmail.com หรือส่งแฟ๊กซ์สลิปใบโอนเงินมาที่ 02-8139227 หรือ 02-4290554
  หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 089-3089035 , 083-3086327

  รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมล์ หรือแฟ๊กซ์
  1. แจ้งชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
  2. ท่านสนใจที่จะจองไปในโปรแกรมทัวร์ใดไปวันที่ใดโปรดระบุ
  3. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้.

  ในกรณีผู้จองต้องการยกเลิกการจองทัวร์
  ทางทีมงานได้ตระหนักถึงความจำเป็นของผู้สนใจที่โอนเงินมาแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้ แต่ความจำเป็นประการหนึ่งคือ เมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ทางทีมงานจะส่งเงินมัดจำไปมัดจำที่พักและยานพาหนะทันที จากภาระดังกล่าวทำให้ทีมงานขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ

  ในกรณีที่ทีมงานยกเลิกการเดินทาง
  1. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองทัวร์ของผู้สนใจ
  2. ทีมงานจะแจ้งเรื่องการยกเลิกทัวร์ให้ทราบก่อนวันเดินทาง 3 วัน
  3. ทีมงานจะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้ทันที

  เกร็ดความรู้
  วุ้นเส้นท่าเรือ
  เป็นวุ้นเส้นที่ผลิตจากถั่วเขียว มีชื่อเสียงในเรื่องความสะอาด เหนียวนุ่มและได้มาตรฐานการผลิต แหล่งผลิตใหญ่อยู่ที่บ้านท่าเรือ และ อ.ท่าม่วง (ถ.แสงชูโตตัดใหม่)หาซื้อได้ตามร้านขายของฝากทั่วไป

  สำนักงาน สไมล์ไทยทัวร์ Smile Thai Tour

  Sampran branch
  98/22 Moo 1,Branmai,Sampran,Nakompathom 73110
  Tel:02-8139228 ,02-4290523,
  02-4290545,02-4290553,
  02-8058800
  Fax:02,8139227,02-4290554

  Pattaya branch
  583/13 Moo 4 ,Naklua,Banglamung,Chonburi 20150
  Tel:038-221498
  Fax:038-221498