โปรโมชั่นมาใหม่สไมล์ไทย ลดราคาเท่าทุนสาขาเชียงของ จังหวัดเชียงรายติดต่อสาขาเชียงราย โทร 089-0404783 , 086-3089035 , 053-719700

โปรแกรมทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ 3วัน2คืน เที่ยวหมู่เกาะสุรินทร์ – อ่าวแม่ยาย – แหลมช่องขาด – อ่าวสุเทพ

เริ่มจาก กทม. ปรับลดราคาเหลือ 6,900 บาท

ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ 3วัน 2คืน 6,900 บาท จากกทม. เปิดจองแล้วโทร 02-8058800 086-3089035

โปรแกรมทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ช่วงเทศกาล ราคาถูก เปิดจองแล้ว โทรจองทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์โทร 02-4290523

ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ราคาถูก เดินทางกับเราทัวร์คุณภาพ โดยสไมล์ไทยผู้เชี่ยวชาญ

แพคเกจทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ปี2565 โดยรถบัส จากกทม ราคาเพียง 6,900 บาท

เที่ยวหมู่เกาะสุรินทร์ 2 ท่านก็เดินทางได้แนะนำเส้นทางการเดินทางในหมู่เกาะสุรินทร์อย่างมืออาชีพกับเราทีมงานสไมล์ไทย โทรตรง 086-3089035 , 089-0404783

แนะนำโปรแกรมทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ 3วัน 2คืน 6,900 บาท สนใจเดินทางโทรจอง 086-3089035

SS121 หมู่เกาะสุรินทร์  อ่าวแม่ยาย แหลมช่องขาด
การเดินทางจากกรุงเทพ โดยรถบัส
ระยะเวลา 5 วัน 
ราคา 6,900 บาท รับกรุ๊ปเหมา

วันที่ออกเดินทางปี2565
เดือนมกราคม 6-10,13-17,20-24,27-31
เดือนกุมภาพันธ์ 3-7,10-14,17-21,24-28
เดือนมีนาคม 3-7,10-14,17-21,24-28
เดือนเมษายน 1-5,11-15,12-16,13-17 (วันสงกรานต์) ,21-25 , 28เม.ย.-2พ.ค.
เดือนพฤษภาคม 5-9,12-16 (วันพืชมงคล),19-23,26-30


เปิดรับกรุ๊ปเหมา กรุ๊ปจอย ทัวร์หมูเกาะสุรินทร์ 3วัน 2คืน 6,900 บาท จากกทม.

โทรสอบถามและจองทัวร์ ที่ 086-3089035 02-8058800 02-4290523

เที่ยวหมู่เกาะสุรินทร์ราคา6,900 บาท จาก กทม. (รถดี อาหารดี โรงแรมดี )

เที่ยวหมู่เกาะสุรินทร์ทัวร์ดี ปี 2565

รหัส SS210 หมู่เกาะสิมิลัน - เกาะปายู - เกาะเมียง 
การเดินทางจากกรุงเทพ โดยรถตู้
ระยะเวลา 4 วัน 
ราคา 6,200 บาท รับกรุ๊ปเหมา 
วันที่ออกเดินทาง

 

รหัส SS211 หมู่เกาะสุรินทร์ – อ่าวแม่ยาย – แหลมช่องขาด
การเดินทางจากกรุงเทพ โดยรถตู้
ระยะเวลา 4 วัน 
ราคา 7,200 บาท รับกรุ๊ปเหมา 
วันที่ออกเดินทาง  


 

รหัส SS212 city tourภูเก็ต - เกาะตาชัย 
การเดินทางจากกรุงเทพ โดยรถตู้
ระยะเวลา 4 วัน 
ราคา 5,900 บาท
วันที่ออกเดินทาง

  

รหัส SS220 หมู่เกาะสิมิลัน - เกาะปายู - เกาะเมียง - ลานข้าหลวง 
การเดินทางจากกรุงเทพ โดยรถตู้
ระยะเวลา 5 วัน 
ราคา 6,800 บาท รับกรุ๊ปเหมา
วันที่ออกเดินทาง

 

รหัส SS221 หมู่เกาะสุรินทร์ – อ่าวแม่ยาย – แหลมช่องขาด – อ่าวสุเทพ 
การเดินทางจากกรุงเทพ โดยรถตู้
ระยะเวลา 5 วัน 
ราคา 6,800 บาท รับกรุ๊ปเหมา
วันที่ออกเดินทาง


 

รหัส SS222 city tourภูเก็ต - เกาะสิมิลัน - เกาะปายู - เกาะเมียง 
การเดินทางจากกรุงเทพ โดยรถตู้
ระยะเวลา 5 วัน 
ราคา 7,900 บาท รับกรุ๊ปเหมา
วันที่ออกเดินทาง


 

รหัส SS223 city tourภูเก็ต - หมู่เกาะสุรินทร์ - อ่าวแม่ยาย - แหลมช่องขาด 
การเดินทางจากกรุงเทพ โดยรถตู้
ระยะเวลา 5 วัน 
ราคา 7,900 บาท รับกรุ๊ปเหมา
วันที่ออกเดินทาง

 

รหัส SS224 หมู่เกาะสุรินทร์ – อ่าวแม่ยาย – แหลมช่องขาด – เกาะตาชัย
การเดินทางจากกรุงเทพ โดยรถตู้
ระยะเวลา 5 วัน 
ราคา 8,900 บาท รับกรุ๊ปเหมา
วันที่ออกเดินทาง

 
รหัส SS230 city tourภูเก็ต - อ่าวพังงา - เกาะสิมิลัน - เกาะปายู - เกาะเมียง 
การเดินทางจากกรุงเทพ โดยรถตู้
ระยะเวลา 6 วัน 
ราคา 9,500  บาท รับกรุ๊ปเหมา
วันที่ออกเดินทาง

 
รหัส SS231 city tourภูเก็ต - อ่าวพังงา - หมู่เกาะสุรินทร์ - อ่าวแม่ยาย - แหลมช่องขาด 
การเดินทางจากกรุงเทพ โดยรถตู้
ระยะเวลา 6 วัน 
ราคา 9,500  บาท รับกรุ๊ปเหมา
วันที่ออกเดินทาง

 
รหัส SS232 city tourภูเก็ต - เกาะสิมิลัน - เกาะปายู - เกาะเมียง - ลานข้าหลวง 
การเดินทางจากกรุงเทพ โดยรถตู้
ระยะเวลา 6 วัน 
ราคา 9,200  บาท รับกรุ๊ปเหมา
วันที่ออกเดินทาง

 
รหัสSS233 citytourภูเก็ต - หมู่เกาะสุรินทร์ - อ่าวแม่ยาย - แหลมช่องขาด - อ่าวสุเทพ 
การเดินทางจากกรุงเทพ โดยรถตู้
ระยะเวลา 6 วัน 
ราคา 9,200  บาท รับกรุ๊ปเหมา
วันที่ออกเดินทาง

 
รหัส SS234 city tourภูเก็ต - เกาะเฮ - เกาะราชา - เกาะสิมิลัน - เกาะปายู - เกาะเมียง 
การเดินทางจากกรุงเทพ โดยรถตู้
ระยะเวลา 6 วัน 
ราคา 10,500  บาท รับกรุ๊ปเหมา
วันที่ออกเดินทาง

 
รหัส SS235 city tourภูเก็ต - เกาะเฮ - เกาะราชา - หมู่เกาะสุรินทร์ - อ่าวแม่ยาย - แหลมช่องขาด 
การเดินทางจากกรุงเทพ โดยรถตู้
ระยะเวลา 6 วัน 
ราคา 10,500  บาท รับกรุ๊ปเหมา
วันที่ออกเดินทาง

 
รหัสSS236 city tourภูเก็ต - หมู่เกาะสุรินทร์ - อ่าวแม่ยาย - แหลมช่องขาด - เกาะตาชัย 
การเดินทางจากกรุงเทพ โดยรถตู้
ระยะเวลา 6 วัน 
ราคา 8,900  บาท รับกรุ๊ปเหมา
วันที่ออกเดินทาง

 

รหัส SS111 หมู่เกาะสิมิลัน - เกาะปายู - เกาะเมียง
การรเดินทางจากกรุงเทพ โดยรถบัส
ระยะเวลา 4 วัน 
ราคา 6,200 บาท รับกรุ๊ปเหมา 
วันที่ออกเดินทาง

 
 

รหัส SS121 หมู่เกาะสุรินทร์ – อ่าวแม่ยาย – แหลมช่องขาด
การเดินทางจากกรุงเทพ โดยรถบัส
ระยะเวลา 5 วัน 
ราคา 6,800 บาท รับกรุ๊ปเหมา 
วันที่ออกเดินทางปี2562
เดือนตุลาคม3-7 ,10-15 ,11-15 ,19-23(วันปิยะ) 24-18, 31ต.ค.-4พ.ย.
เดือนพฤศจิกายน7-11 ,8-12(วันลอยกระทง) ,21-25, 28พ.ย.-2ธ.ค.
เดือนธันวาคม4-8 (วันพ่อ), 6-10(วันรัฐธรรมนูญ) ,12-16 ,19-23, 26-30, 27-31, 28ธค.-1มค.63 ,29ธค.-2มค.63, 30ธค.-3มค.63, (วันปีใหม่)

วันที่ออกเดินทางปี2563
เดือนมกราคม 9-13 , 16-20, 23-27 ,30ม.ค.-3ก.พ.62
เดือนกุมภาพันธ์ 6-10 (วันมาฆบูชา) , 13-17 , 20-24 , 27ก.พ.-2มีค.
เดือนมีนาคม 5-9 , 12-16 , 19-23 ,26-30
เดือนเมษายน 2-6 (วันจักรี) , 10-14, 11-15, 12-16 (วันสงกรานต์) ,23-27, 30เม.ย.-4พค.(วันแรงงาน)
เดือนพฤษภาคม 2-6(วันฉัตรมงคล,วันวิสาขบูชา) , 14-18 , 21-25 ,28 พ.ค.-1มิ.ย.

รหัส SS212FD city tourภูเก็ต - เกาะตาชัย 
เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย
ระยะเวลา 2 วัน 
ราคา 8,900 บาท รับกรุ๊ปเหมา 
วันที่ออกเดินทาง

 

รหัส SS222FD city tourภูเก็ต - เกาะสิมิลัน - เกาะปายู - เกาะเมียง 
เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย
ระยะเวลา 3 วัน 
ราคา 10,900 บาท รับกรุ๊ปเหมา
วันที่ออกเดินทาง

 
รหัส SS223FD city tourภูเก็ต - หมู่เกาะสุรินทร์ - อ่าวแม่ยาย - แหลมช่องขาด
เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย
ระยะเวลา 3 วัน 
ราคา 10,900 บาท รับกรุ๊ปเหมา
วันที่ออกเดินทาง

 
รหัส SS230FD city tourภูเก็ต - อ่าวพังงา - เกาะสิมิลัน - เกาะปายู - เกาะเมียง 
เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย
ระยะเวลา 4 วัน 
ราคา 12,500  บาท รับกรุ๊ปเหมา
วันที่ออกเดินทาง

 
รหัส SS231FD city tourภูเก็ต - อ่าวพังงา - หมู่เกาะสุรินทร์ - อ่าวแม่ยาย - แหลมช่องขาด 
เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย
ระยะเวลา 4 วัน 
ราคา 12,500  บาท รับกรุ๊ปเหมา
วันที่ออกเดินทาง

 
รหัส SS232FD city tourภูเก็ต - เกาะสิมิลัน - เกาะปายู - เกาะเมียง - ลานข้าหลวง  
เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย
ระยะเวลา 4 วัน 
ราคา 12,200  บาท รับกรุ๊ปเหมา
วันที่ออกเดินทาง

 
รหัสSS233FD citytourภูเก็ต - หมู่เกาะสุรินทร์ - อ่าวแม่ยาย - แหลมช่องขาด - อ่าวสุเทพ 
เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย
ระยะเวลา 4 วัน 
ราคา 12,200  บาท รับกรุ๊ปเหมา
วันที่ออกเดินทาง

 
รหัส SS234FD city tourภูเก็ต - เกาะเฮ - เกาะราชา - เกาะสิมิลัน - เกาะปายู - เกาะเมียง 
เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย
ระยะเวลา 4 วัน 
ราคา 13,500  บาท รับกรุ๊ปเหมา
วันที่ออกเดินทาง

 
รหัส SS235FD city tourภูเก็ต - เกาะเฮ - เกาะราชา - หมู่เกาะสุรินทร์ - อ่าวแม่ยาย - แหลมช่องขาด
เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย
ระยะเวลา 4 วัน 
ราคา 13,500  บาท รับกรุ๊ปเหมา
วันที่ออกเดินทาง  
รหัสSS236FD city tourภูเก็ต - หมู่เกาะสุรินทร์ - อ่าวแม่ยาย - แหลมช่องขาด - เกาะตาชัย 
เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย
ระยะเวลา 4 วัน 
ราคา 11,900  บาท รับกรุ๊ปเหมา
วันที่ออกเดินทาง

 

 

รหัส SS212A city tourภูเก็ต - เกาะตาชัย 
การเดินทางรับสนามบิน 
ระยะเวลา 2 วัน 
ราคา 4,900 บาท รับกรุ๊ปเหมา 
วันที่ออกเดินทาง

 
รหัส SS222A city tourภูเก็ต - เกาะสิมิลัน - เกาะปายู - เกาะเมียง
การเดินทางรับสนามบิน 
ระยะเวลา 3 วัน 
ราคา 6,900 บาท รับกรุ๊ปเหมา
วันที่ออกเดินทาง

 
รหัส SS223A city tourภูเก็ต - หมู่เกาะสุรินทร์ - อ่าวแม่ยาย - แหลมช่องขาด 
การเดินทางรับสนามบิน 
ระยะเวลา 3 วัน 
ราคา 6,900 บาท รับกรุ๊ปเหมา
วันที่ออกเดินทาง

 
รหัส SS230A city tourภูเก็ต - อ่าวพังงา - เกาะสิมิลัน - เกาะปายู - เกาะเมียง 
การเดินทางรับสนามบิน 
ระยะเวลา 4 วัน 
ราคา 8,900 บาท รับกรุ๊ปเหมา
วันที่ออกเดินทาง

 
รหัส SS231A city tourภูเก็ต - อ่าวพังงา - หมู่เกาะสุรินทร์ - อ่าวแม่ยาย - แหลมช่องขาด 
การเดินทางรับสนามบิน 
ระยะเวลา 4 วัน 
ราคา 8,500  บาท รับกรุ๊ปเหมา
วันที่ออกเดินทาง

 
รหัส SS232A city tourภูเก็ต - เกาะสิมิลัน - เกาะปายู - เกาะเมียง - ลานข้าหลวง  
การเดินทางรับสนามบิน 
ระยะเวลา 4 วัน 
ราคา 8,200  บาท รับกรุ๊ปเหมา


 
รหัสSS233A citytourภูเก็ต - หมู่เกาะสุรินทร์ - อ่าวแม่ยาย - แหลมช่องขาด - อ่าวสุเทพ 
การเดินทางรับสนามบิน 
ระยะเวลา 4 วัน 
ราคา 8,200  บาท รับกรุ๊ปเหมา
วันที่ออกเดินทาง

 
รหัส SS234A city tourภูเก็ต - เกาะเฮ - เกาะราชา - เกาะสิมิลัน - เกาะปายู - เกาะเมียง 
การเดินทางรับสนามบิน 
ระยะเวลา 4 วัน 
ราคา 9,500  บาท รับกรุ๊ปเหมา
วันที่ออกเดินทาง

 
รหัส SS235A city tourภูเก็ต - เกาะเฮ - เกาะราชา - หมู่เกาะสุรินทร์ - อ่าวแม่ยาย - แหลมช่องขาด 
การเดินทางรับสนามบิน 
ระยะเวลา 4 วัน 
ราคา 9,500  บาท รับกรุ๊ปเหมา
วันที่ออกเดินทาง

 
รหัสSS236A city tourภูเก็ต - หมู่เกาะสุรินทร์ - อ่าวแม่ยาย - แหลมช่องขาด - เกาะตาชัย 
การเดินทางรับสนามบิน 
ระยะเวลา 4 วัน 
ราคา 7,900  บาท รับกรุ๊ปเหมา
วันที่ออกเดินทาง

 

สำนักงาน สไมล์ไทยทัวร์ Smile Thai Tour

สำนักงานใหญ่ กรุงเทพเเละปริมณฑล
98/22 หมู่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทร : 02-8139228 ,02-4290523,
02-4290545,02-4290553,
เเฟ็กซ์ : 02,8139227
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สาขาพัทยา
583/13หมู่ที่ 4 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
โทร 038-221498
เเฟ็กซ์ 038-221498
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สาขาสระแก้ว อรัญประเทศ
214/455 หมู่ที่ 1ตำบล บ้านด่าน อำเภอ อรัญประเทศ จังหวัด สระแก้ว 27120
โทร 037-424954
Fax : 037-424954
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สาขาช่องเม็ก
409/413 หมู่ที่ 3 ต.ช่องเม็ก อ. สิรินธร
จ.อุบลราชธานี 34350
โทร 045-210725
Fax : 045-252724
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สาขา เชียงราย
376/1 ม.3 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
โทร 053-791700
เเฟกซ์ 053-791700
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สำนักงานปากเซ สปป.ลาว
บริษัทนครโชคชัยทราเวล จำกัด(ในเครือสไมล์ไทย)
Lak 13 Ban.Chokamnuay Pakse Champasak Lao PDR.
โทร: +8562059217515
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สำนักงานเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา
Goden Thai Cambodia Traval Co., Ltd (ในเครือสไมล์ไทย)
Borei Arcade No B32, National Road No 6, Krous Village,Sangkat Svay Dangkum,Siem Reap City.
โทร: +850317799994
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สำนักงานในประเทศเวียดนาม
31 Nguyen Thai Binh,P.04.Q.Tan Binh
โทร: +84977943744
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.