• พระธาตุหลวง
 • ประตูชัย
 • หอพระแก้ว
 • พิพิธภัณฑ์ไกสอน
 • วัดสีเมือง
 • วัดสีสะเกด
 • หัตถกรรมเครื่องเงินล้านช้าง
 • ดิวตี้ฟรี
 • ตลาดเช้า
 • ตลาดจีน
 •  

  Line ID: 0863399940

  ข้อมูลเพิ่มเติม
  โปรแกรมทัวร์เวียงจันทน์
  ขายดี

  LAO1 โปรแกรมทัวร์เวียงจันทน์ 2 วัน 1 คืน 3,500 บาท เริ่มจากกทม. 
  LAO1A โปรแกรมทัวร์เวียงจันทน์ 2 วัน 1 คืน 2,000 บาท เริ่มจากหนองคาย
  LAO2 โปรแกรมทัวร์เวียงจันทน์ วังเวียง 2 วัน 1 คืน 4,500 บาท เริ่มจากกทม.
  LAO2A โปรแกรมทัวร์เวียงจันทน์ วังเวียง 2 วัน 1 คืน 3,500 บาท เริ่มจากหนองคาย
  LAO3 โปรแกรมทัวร์เวียงจันทร์ วังเวียง 3 วัน 2 คืน 5,500 บาท 
  LAO3A โปรแกรมทัวร์เวียงจันทร์ วังเวียง 3 วัน 2 คืน 4,500 บาท 
  LAO4 โปรแกรมทัวร์ วังเวียง บูลลากูน 3 วัน 2 คืน 5,500 บาท
  LAO4A โปรแกรมทัวร์ วังเวียง บูลลากูน 3 วัน 2 คืน 4,500 บาท
  LAO-001 โปรแกรมทัวร์เวียงจันทน์ 2 วัน 1 คืน 6,600 บาท โดยแอร์เอเชีย
  LAO-003 โปรแกรมทัวร์เวียงจันทร์ วังเวียง 3 วัน 2 คืน 9,100 บาท โดยแอร์เอเชีย

  โปรแกรมทัวร์ลาว

  LB 110   แพคเกจทัวร์หลวงพระบาง  4 วัน   3 คืน  7,500 บาท รถบัส จากกทม.
  LB 111    ทัวร์ลาวหลวงพระบาง  3 วัน   2 คืน  6,500 บาท รถบัส จากกทม.
  LB 112    แพคเกจทัวร์เวียงจันทน์   2 วัน   1 คืน  3,900  บาท  รถบัส จากกทม. (ออกเดินทางเช้า)
  LB 113    แพคเกจทัวร์วังเวียง เวียงจันทน์  2 วัน  1 คืน  4,500 บาท  รถบัส จากกทม.
  LB 114    แพคเกจทัวร์วังเวียง เวียงจันทน์  3 วัน  2 คืน  5,500 บาท  รถบัส  จากกทม.
  LB 210    ทัวร์ลาวหลวงพระบาง  4 วัน   3 คืน  7,900 บาท รถตู้ จากกทม.
  LB 211    แพคเกจทัวร์หลวงพระบาง  3 วัน   2 คืน  6,500 บาท รถตู้ จากกทม.
  LB 212    แพคเกจทัวร์วังเวียง  3 วัน  2 คืน  6,900 บาท  รถตู้ จากกทม.
  LB 213    ท่องเที่ยวเวียงจันทน์  2 วัน  1 คืน  4,500 บาท  รถตู้ จากกทม.
  LB 214    แพคเกจทัวร์เวียงจันทน์  วังเวียง  2 วัน  1 คืน  4,900 บาท  รถตู้ จากกทม.
  LB 215    แพคเกจทัวร์ลาววังเวียง  ทัวร์เวียงจันทน์    3 วัน  2 คืน  6,500 บาท  รถตู้ จากกทม.
  LB 216    แพคเกจทัวร์ลาวเวียงจันทน์  2 วัน  1 คืน  4,900 บาท  รถตู้ จากกทม.
  LB 1      แพคเกจทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน   4 วัน   3 คืน  16,900 บาท  จากสุวรรณภูมิ
  LB 2      ท่องเที่ยวหลวงพระบาง เครื่องบิน   4 วัน   3 คืน  16,900 บาท  จากสุวรรณภูมิ
  LB 3      แพคเกจทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน   3 วัน   2 คืน  14,400 บาท  จากสุวรรณภูมิ
  LB 4      แพคเกจทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน   4 วัน   3 คืน  22,400 บาท  จากสุวรรณภูมิ
  LB 5      ท่องเที่ยวหลวงพระบาง เครื่องบิน   4 วัน   3 คืน  22,400 บาท  จากสุวรรณภูมิ
  LB 6      แพคเกจทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน   4 วัน   3 คืน  10,900 บาท  (ลงสนามบินอุดร) จากนั้นใช้รถเที่ยวต่อ
  LB 7      ท่องเที่ยวหลวงพระบาง เครื่องบิน   4 วัน   3 คืน  ราคาถูก เริ่มจากเชียงใหม่
  LB 8      ท่องเที่ยวหลวงพระบาง  3 วัน   2  คืน ราคาถูก  (ลงสนามบินอุดร) จากนั้นใช้รถเที่ยวต่อ
  LB 9      ทัวร์ลาวหลวงพระบาง  3 วัน   2  คืน 14,900 บาท จากสุวรรณภูมิ
  LB 10      ท่องเที่ยวหลวงพระบาง เครื่องบิน   4 วัน   3  คืน  17,400 บาท  จากสุวรรณภูมิ
  LB 11      ทัวร์ลาวหลวงพระบาง เครื่องบิน   3 วัน   2  คืน  15,900 บาท  จากสุวรรณภูมิ
  LB 12      แพคเกจทัวร์เวียงจันทน์ วังเวียง เครื่องบิน   2 วัน   1  คืน  12,900 บาท  จากสุวรรณภูมิ
  LB 13      แพคเกจทัวร์เวียงจันทน์ วังเวียง เครื่องบิน   3 วัน   2  คืน  14,500 บาท  จากสุวรรณภูมิ
  LB 14      แพคเกจทัวร์หลวงพระบาง  เครื่องบิน  4 วัน   3 คืน ราคาถูก การบินไทย จากสุวรรณภูมิ
  LB 15      ท่องเที่ยวหลวงพระบาง  เครื่องบิน  4 วัน   3 คืน  10,900 บาท แอร์เอเชีย จากสุวรรณภูมิ
  LB 16      ทัวร์ลาวหลวงพระบาง  เครื่องบิน  3 วัน   2 คืน  23,900 บาท จากสุวรรณภูมิ
  LB 17      แพคเกจทัวร์หลวงพระบาง  เครื่องบิน  3 วัน   2 คืน  22,000 บาท จากสุวรรณภูมิ
  LB 18      ท่องเที่ยวเวียงจันทน์ วังเวียง  เครื่องบิน  2 วัน   1 คืน  15,500 บาท จากสุวรรณภูมิ
  LB 19      ทัวร์ลาวเวียงจันทน์ วังเวียง  เครื่องบิน  3 วัน   2 คืน  16,300 บาท จากสุวรรณภูมิ
  LB  1A     ท่องเที่ยวหลวงพระบาง  เครื่องบิน  4 วัน   3 คืน  5,500 บาท จากสนามบินเวียงจันทน์ ส่งสนามบินหลวงพระบาง  
  LB  2A     ทัวร์ลาวหลวงพระบาง  เครื่องบิน  4 วัน  3 คืน  5,500 บาท จากสนามบินหลวงพระบาง ส่งสนามบินหลวงพระบาง  
  LB  9A     ท่องเที่ยวหลวงพระบาง  เครื่องบิน  3 วัน   2 คืน  4,500 บาท จากสนามบินหลวงพระบาง
  LB  10A     ทัวร์ลาวหลวงพระบาง  เครื่องบิน  4 วัน   3 คืน  5,500 บาท จากสนามบินหลวงพระบาง  ส่งสนามบินเวียงจันทน์
  LB  11A     ท่องเที่ยวหลวงพระบาง  เครื่องบิน  4 วัน   3 คืน  4,500 บาท จากสนามบินหลวงพระบาง  ส่งสนามบินเวียงจันทน์
  LB  12A     ท่องเที่ยวเวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง  2 วัน  1 คืน 2,500 บาท  จากสนามบินเวียงจันทน์ ส่งสนามบินเวียงจันทน์
  LB  13A     ทัวร์ลาวเวียงจันทน์ วังเวียง เครื่องบิน  3 วัน  2 คืน 3,500 บาท  จากสนามบินเวียงจันทน์ ส่งสนามบินเวียงจันทน์
  LB 210A      แพคเกจทัวร์หลวงพระบาง    4 วัน   3 คืน  6,900 บาท  รถตู้ รับจากหนองคาย
  LB 110A      ท่องเที่ยวหลวงพระบาง    4 วัน   3 คืน  6,900 บาท  รถบัส รับจากหนองคาย
  LB 211A      ทัวร์ลาวหลวงพระบาง  3 วัน   2  คืน  6,900 บาท รถตู้ รับจากหนองคาย
  LB 111A      แพคเกจทัวร์หลวงพระบาง  3 วัน   2  คืน  ราคาถูก รถบัส รับจากหนองคาย
  LB 310A      ท่องเที่ยวหลวงพระบาง ล่องเรือ  3 วัน   2  คืน  6,500 บาท รับจากด่านห้วยโกน จ.น่าน
  LB 310A      ทัวร์หลวงพระบาง ล่องเรือ  4 วัน   3  คืน  7,900 บาท จากกรุงเทพ (รถบัสจากกรุงทพแล้วไปต่อเรือเชียงของสู่หลวงพระบาง
  LB311 ทัวร์หลวงพระบางล่องเรือใหญ่ 4 วัน 3 คืน 7,900 บาท
  LB311A ทัวร์หลวงพระบางล่องเรือใหญ่ 4 วัน 3 คืน 5,900 บาท
  LB312 ทัวร์หลวงพระบางล่องเรือเร็ว 3 วัน 2 คืน 8,900 บาท
  LB312A ทัวร์หลวงพระบางล่องเรือเร็ว 3 วัน 2 คืน 7,500 บาท
  LB313 ทัวร์หลวงพระบางล่องเรือเร็ว 3 วัน 2 คืน 7,900 บาท
  LB313A ทัวร์หลวงพระบางล่องเรือเร็ว 3 วัน 2 คืน 6,900 บาท
  LB004 ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน 11,900 บาท โดยแอร์เอเชีย
  LB005 ทัวร์หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน 9,900 บาท โดยนกแอร์
  LB006 ทัวร์หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน 13,900 บาท ไปแอร์เอเชีย กลับนกแอร์

  ประวัติประเทศลาว

  การเดินทางมาประเทศลาว

  ประเทศลาวเป็นประเทศที่กำลังพัฒนา มีเนื้อที่ ประมาณ 236800 ตารางกิโลเมตร มีทั้งหมด 17 แขวง หรือ 17 จังหวัด มีประชากร 7 ล้านกว่าคน มีผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชาย เฉลี่ยแล้ว 70 เปอร์เซ็น วังเวียงเป็นแขวงหนึ่งของประเทศลาว ซึ้งจะมีธรรมชาติ ขุนเขา ป่าไม้ ประเทศลาวจะขึ้นชื่อเรื่องป่าไม้
  มีพรมแดนติดต่อกับจีน ทางทิศเหนือ ติดต่อกับพม่าทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ติดต่อกับเวียดนามทางทิศตะวันออก ติดต่อกับกัมพูชาทางทิศใต้ และติดต่อกับประเทศไทยทางทิศตะวันตก กั้นด้วยแม่น้ำโขงเป็นบางช่วง
  Laos is developing countries have approximately 236800 square kilometres. A total of 17 of 17 provinces or province with a population of 7 million people. There are a lot women than men, with an average 70 percent. Vang Vieng, Laos is one of Laos. This is a natural mountain forests of Laos to the famous forest.
  Borders China to the North and Burma on the Northwest. Contact with the Viet Nam East Contact with Cambodia, to the South and Thailand to the country contact on the West Bank of the Mekong are enclosed by a certain interval.

  สกุลเงิน LAK
  500 / 1,000 / 2,000 / 5,000 / 10,000 / 20,000 / 50,000 / 100,000
  Sell Rate
  1 THB = 247 LAK
  20 = 5000
  50 = 12,500
  100 = 24,500
  200 = 49,500
  500 = 123,500
  1,000 = 247,000
  2,000 = 494,500
  5,000 = 1,236,000

  500 LAK = 2 THB                                            1,000 LAK = 4 THB

  2,000 LAK = 8 THB                                         5,000 LAK = 20 THB

  10,000 LAK = 40 THB                                     20,000 LAK = 80 THB

  50,000 LAK = 200 THB                                   100,000 LAK = 400 THB

  แนะนำโปรแกรมทัวร์เวียงจันทน์ราคาถูก

  โปรแกรมเวียงจันทน์ ทัวร์เวียงจันทน์ 2 วัน 1 คืน 2,000 บาท พักเวียงจันทน์ เริ่มจากหนองคาย บริษัททัวร์ลาว แลนด์ลาว

  วันที่หนึ่ง ประตูชัย พระธาตุหลวง หอพระแก้ว วัดศรีเมือง วัดศรีษะเกศ ราตรีเมืองลาว
  07.30 น. รับคณะลูกทัวร์ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองบริเวณสะพานมิตรภาพไทย - ลาว เพื่อ ตรวจเอกสารโดยทีมงานอำนวยความสะดวกเรียบร้อยแล้วมุ่งหน้าข้ามสะพาน มิตรภาพไทย-ลาวชมแม่น้ำวิวของแม่น้ำโขงที่หล่อเลี้ยงไทยและลาวมายาวนาน
  08.30 น. เข้าสู่ประเทศลาว ทีมงานดำเนินงานประสานกับมัคคุเทศก์ลาวเตรียมเอกสารยื่น กับตม.ลาว เดินทางเข้าสู่นครเวียงจันทร์เมืองหลวงของ สปป.ลาว
  09.30 น. ชม ประตูชัย ซึ่งเป็น สัญลักษณ์ของชัยชนะและอธิปไตยของลาวศิลปของ ประตูชัยมองในมุมไกลจะคล้ายศิลปแบบฝรั่งเศลแต่เมื่อเข้าไปชมในระยะใกล้จะ พบว่าเป็นศิลปแบบล้านช้างสวยงามและหากท่านใดมีโอกาศได้เดินลอดประตู แห่งนี้ผู้เฒ่าผู้แก่แต่โบราณเชื่อว่าจะมีแต่สิ่งดีดีเข้ามาในชีวิตจากนั้นเข้าชม อนุสาวรีย์ของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช และนมัสการพระธาตุหลวง ซึ่งเป็น สัญลักษณ์ของเมืองเวียงจันทร์ชมศิลปแบบล้านช้างแท้ ซึ่งมีอายุเก่าแก่ชมและ นมัสการพระธาตุเพื่อความเป็นศิริมงคล ถ่ายรูป เลือกชมของพื้นเมืองที่แม่ค้า ชาวลาวนำมาจำหน่ายจากนั้นนำทุกท่านเข้าชมหอพระแก้วเข้านมัสการพระ ประธานเพื่อความเป็นศิริมงคล
  12.00น. รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารเวียงจันทร์บรรยากาศดีของเวียงจันทน์ (มื้อที่ 1)
  13.00 น. เดินทางต่อไปยังวัดศรีเมืองสักการะเจ้าแม่ศรีเมือง วัดศรีเมืองตั้งอยู่ภายในนคร หลวงวียงจันทน์เป็นวัดที่ชาวลาวในความเคารพนับถือ ชมและเสี่ยงทายดวง ชะตา เดินทางต่อไปเข้านมัสการพระที่วัดศรีษะเกศ จากนั้นเดินทางกลับที่พัก เช็คอินเข้าโรงแรมที่พัก โรงแรมนครศักดิ์ หรือเทียบเท่า
  17.00 น. รับประทานอาหารเย็น(มื้อที่ 2)กับบรรยากาศสบายๆริมโขงจากนั้นนำชมราตรีเมืองลาว นครเวียงจันทน์ ช็อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง เดินทางกลับที่พักหรือท่านใด สนใจท่องเที่ยวต่อตามอัธยาศัย

  วันที่สอง ตลาดเช้า ตลาดจีน พิพิธภัณฑ์ ท่านไกรสรพรหม หอคำ ชมถัตกรรมเครื่องเงิน
  07.00 น. รับประทานอาหารเช้า(มื้อที่ 3)กับบรรยากาศสบายๆยามเช้าของเมืองเวียงจันทน์ จากนั้นชมตลาดเช้าและวิถีชีวิตของชาวเมืองเวียงจันทน์ วนรถชมเมือง แวะชม สินค้าที่ตลาดจีน พบกับสินค้าราคาถูกมากมายจากเวียดนาม จีน ญี่ปุ่น อย่างจุใจ จากนั้นเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ท่านไกรสรพรหมวิหารผู้นำที่ชาวลาวให้ความเคารพ สูงสุด
  12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารอร่อยร้านดอนจันทร์(มื้อที่ 4)เดินทางต่อ เพื่อเข้าชมถัตกรรมเครื่องเงินซึ่งลาวเป็นประเทศหนึ่งที่ขึ้นชื่อด้านชมถัตกรรมเครื่องเงิน ชมหอคำซึ่งปัจจุบันเป็นที่ทำงานของรัฐบาลลาว
  15.00 น. แวะช้อปปิ้ง Duty Free ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองลาว เรียบร้อยแล้ว เดินทางกลับ เข้าสู่ฝั่งไทยด้วยความประทับใจ จากทีมงาน
  **ขอบคุณที่ใช้บริการคะ**

  ราคากรุ๊ปจอย รถตู้ ท่านละ 2,200 บาท
  ราคากรุ๊ปจอย รถบัส ท่านละ 2,000 บาท

  อัตรานี้รวม
   ค่ามัคคุเทศก์ลาว
   ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
   ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
   ค่าประกันภัยการเดินทางวง 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
   ค่าที่พัก 1 คืน
   ค่ารถบัสนำเที่ยว

  อัตรานี้ไม่รวม
   ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
   ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุในโปรแกรมทัวร์
   ค่าใช้จ่ายสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ได้ระบุในโปรแกรมทัวร์
   ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%cและค่าภาษี 7 %
   ค่าทิปไกด์และคนขับ
  วิธีการจองทัวร์

  โทรสำนักงาน 02-8139228 , 02-8058800 , 02-4290553 , 02-4290545 , 02-4290523 , 086-3458363 089-5232908 089-5233165 083-3086327 , 086-3089035 แฟกซ์ 02-8139227 ,02-4290554 E-mail : sm789@hotmail.com
  คำแนะนำในการจองทัวร์
  ควรจองก่อนการเดินทางครับ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาล มักพลาดโอกาส เพื่อความแน่นอน แนะนำให้วางแผนการจองล่วงหน้าก่อน 1 เดือน (ทางทีมงานมิได้มีเจตนาที่จะรบกวนหรือเร่งรัด แต่หากเพื่อความแน่นอนของท่านที่จะได้ท่องเที่ยวตามความตั้งใจ)
  การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง และการโอนเงิน
  เลือกโปรแกรมที่จะเดินทาง จากนั้นโทรเข้ามาเช็คที่ว่าง และสำรองที่นั่งได้ทันที

  วิธีการจองทัวร์
  โอนมัดจำท่านละ 1,000 บาทต่อท่าน เท่านั้นส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 10 วัน

  รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี

  -ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 404-617-7128 บัญชีออมทรัพย์ สาขาเกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)
  -ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 406-616061-8 บัญชีออมทรัพย์ สาขาโลตัสชุมพร
  -ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 746-221531-6 บัญชีออมทรัพย์ สาขาเชียงของ
  -ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-00166-9 บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม
  -ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 045-4-54633-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทยกรุงเทพ
  -ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 394-1-11354-5 บัญชีออมทรัพย์สาขาบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพ
  -ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีบริษัท สไมล์ไทย อีโคทัวร์ จำกัด เลขที่บัญชี 239-083-603-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขาอ้อมใหญ่
  -ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 343-2-58998-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน
  -ธนาคารกรุงศรี ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 287-1-19671-8 บัญชีออมทรัพย์ สาขา นครชัยศรี
  -ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 403-883534-2 บัญชีออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช
  -ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 199-244378-4 บัญชีออมทรัพย์ สาขารามคำเเหง
  -ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 403-918754-8 บัญชีออมทรัพย์
  สาขาบิ๊กซี บ้านโป่ง
  -ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 404-538407-3 บัญชีออมทรัพย์ สาขาโรบินสัน กาญจนบุรี
  -ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 896-211732-3 บัญชีออมทรัพย์ สาขาช่องเเม็ก(อุบลราชธานี)
  -ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-88038-7 บัญชีออมทรัพย์
  สาขานครปฐม นครปฐม
  -ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บจก.สไมล์ไทย อีโคทัวร์ เลขที่บัญชี 343-2-61287-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน

  เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมล์ sm789@hotmail.com หรือส่งแฟ๊กซ์สลิปใบโอนเงินมาที่ 02-8139227 หรือ 02-4290554
  หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 089-3089035 , 083-3086327

  รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมล์ หรือแฟ๊กซ์
  1. แจ้งชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
  2. ท่านสนใจที่จะจองไปในโปรแกรมทัวร์ใดไปวันที่ใดโปรดระบุ
  3. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้.

  ในกรณีผู้จองต้องการยกเลิกการจองทัวร์
  ทางทีมงานได้ตระหนักถึงความจำเป็นของผู้สนใจที่โอนเงินมาแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้ แต่ความจำเป็นประการหนึ่งคือ เมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ทางทีมงานจะส่งเงินมัดจำไปมัดจำที่พักและยานพาหนะทันที จากภาระดังกล่าวทำให้ทีมงานขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ

  ในกรณีที่ทีมงานยกเลิกการเดินทาง
  1. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองทัวร์ของผู้สนใจ
  2. ทีมงานจะแจ้งเรื่องการยกเลิกทัวร์ให้ทราบก่อนวันเดินทาง 3 วัน
  3. ทีมงานจะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้ทันที

  สามมารถชมโปรแกรมอื่นๆได้ที่เว็บไซต์

  http://xn--72cc9bhb3c8a9e6a5hpg.com/

  เกร็ดความรู้

  เกร็ดความรู้
  ที่พัก-โรงแรม ตามเมืองท่องเที่ยวสำคัญ เช่น นครเวียงจันทน์ หลวงพระบาง ปากเซ มีโรงแรมทันสมัยพร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครัน บางแห่งเป็นตึกสร้างใหม่ แต่หลายแห่งดัดแปลงจากวังหรือบ้านคหบดีเก่า ตามหัวเมืองใหญ่ ที่พักอยู่ในระดับสามดาว สะดวกสบายพอใช้สภาพคล้ายห้องพักปรับอากาศ ตามโรงแรมในต่างจังหวัดของไทย เกสต์เฮาส์หรือที่ลาวเรียกว่า เฮือนพัก มีทั้งแบบบ้านเดี่ยวและเรือนแถวมักจะอยู่รวมกันเป็นย่าน ที่พักแบบนี้ส่วนใหญ่ราคาจะต่างกันเพราะเรื่องห้องน้ำ


  สำนักงาน สไมล์ไทยทัวร์ Smile Thai Tour

  Sampran branch
  98/22 Moo 1,Branmai,Sampran,Nakompathom 73110
  Tel:02-8139228 ,02-4290523,
  02-4290545,02-4290553,
  02-8058800
  Fax:02,8139227,02-4290554

  Chongmek branch
  409/413 Moo 3,Chongmek,Sirindhorn,Ubon Ratchathani 34300

  Tel:045-210725

   

  Copyright ©Smilethaiecotour.net

  Sampran branch
  98/22 Moo 1,Branmai,Sampran,Nakompathom 73110
  Tel:02-8139228 ,02-4290523,
  02-4290545,02-4290553,
  02-8058800
  Fax:02,8139227,02-4290554

   

   

  Pattaya branch
  583/13 Moo 4 ,Naklua,Banglamung,Chonburi 20150
  Tel:038-221498
  Fax:038-221498

   

   

   

  Aranyaprathet branch
  214/455 Moo 1,Baandan,Aranyaprathet,Sakaeo 27120
  Tel:037-424954 
  Fax:037-424954

   

   

   

   

  Chongmek branch
  409/413 Moo 3,Chongmek,Sirindhorn,Ubon Ratchathani 34300

  Tel:045-210725

   

   

   

   

  Chiangrai branch
  376/1 Moo3,Wiang,Chiangkhong,Chiangrai 57140
  Tel:053-791700
  Fax:053-791700