• ประวัติ
 • แผนที่
 • การเดินทาง
 • ร้านอาหาร ที่พัก
 • ร้านขายของที่ระลึก
 • แนะนำจุดถ่ายรูปสวยๆ
 • ศูนย์แนะนำการท่องเที่ยว
 • กิจกรรม
 • ข้อควรระวังในการท่องเที่ยว
 • แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง
 • การแต่งกาย

 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  โปรแกรมทัวร์กัมพูชา
  ขายดี

  CD110 แพคเกจทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน ราคา 5,300 บาท รถบัสรับจาก กทม.

   

  CD210 แพคเกจทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน ราคา 5,600 บาท รถตู้รับจาก กทม.

   

  CD11 แพคเกจทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน ราคา 9,700 บาท สายการบินรับจากสนามบินดอนเมือง

   

  CD2 แพคเกจทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน ราคา 11,900 บาท สายการบินรับจากสนามบินดอนเมือง

   

  CD24 แพคเกจทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน ราคา 12,900 บาท สายการบินรับจากสนามบินสุวรรณภูมิ

   

  CD7 แพคเกจทัวร์กัมพูชา 4 วัน 3 คืน ราคา 12,900 บาท สายการบินรับจากสนามบินสุวรรณภูมิ

   

  CD23 แพคเกจทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน ราคา 14,900 บาท สายการบินรับจากสนามบินดอนเมือง

   

  CD8 แพคเกจทัวร์กัมพูชา 5 วัน 4 คืน ราคา 8,900 บาท รถตู้รับ-รถบัสรับจาก กทม.


  ลิ้งโปรแกรมทัวร์กัมพูชา

  CD110 แพคเกจทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน ราคา 5,300 บาท รถบัสรับจาก กทม.


  CD110A แพคเกจทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน ราคา 4,600 บาท รถบัสรับจากด่านอรัญประเทศ


  CD111 แพคเกจทัวร์กัมพูชา 2 วัน 1 คืน ราคา 4,300 บาท รถบัสรับจาก กทม.


  CD111A แพคเกจทัวร์กัมพูชา 2 วัน 1 คืน ราคา 3,700 บาท รถบัสรับจาก ด่านอรัญประเทศ


  CD112A แพคเกจทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน ราคา 4,700 บาท รถบัสรับจากด่านช่องจอม


  CD113A แพคเกจทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน ราคา 4,700 บาท รถบัสรับจากด่านช่องสะงำ


  CD116A แพคเกจทัวร์กัมพูชา 2 วัน 1 คืน ราคา 3,700 บาท รถบัสรับจากด่านช่องจอม


  CD117A แพคเกจทัวร์กัมพูชา 2 วัน 1 คืน ราคา 3,700 บาท รถบัสรับจากด่านช่องสะงำ


  CD118 แพคเกจทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน ราคา 7,900 บาท รถบัสรับจากกทม.


  CD119 แพคเกจทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน ราคา 6,300 บาท รถบัสรับจากกทม.


  CD119A แพคเกจทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน ราคา 5,700 บาท รถบัสรับจากด่านอรัญประเทศ


  CD120A แพคเกจทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน ราคา 5,700 บาท รถบัสรับจากด่านช่องสะงำ


  CD121A แพคเกจทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน ราคา 5,700 บาท รถบัสรับจากด่านช่องจอม


  CD122A แพคเกจทัวร์กัมพูชา 1 day trip ราคา 2,500 บาท รถบัสรับจากด่านอรัญประเทศ


  CD123A แพคเกจทัวร์กัมพูชา 1 day trip ราคา 2,500 บาท รถบัสรับจากด่านช่องสะงำ


  CD124A แพคเกจทัวร์กัมพูชา 1 day trip ราคา 2,500 บาท รถบัสรับจากด่านช่องจอม


  CD125A แพคเกจทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน ราคา 2,500 บาท รถบัสรับจาก กทม.


  CD210 แพคเกจทัวร์กัมพูชา 3 วัน  2 คืน ราคา 5,600 บาท รถตู้รับจาก กทม.


  CD210A แพคเกจทัวร์กัมพูชา 3 วัน  2 คืน ราคา 5,000 บาท รถตู้รับจากด่านอรัญประเทศ


  CD211 แพคเกจทัวร์กัมพูชา 2 วัน  1 คืน ราคา 4,600 บาท รถตู้รับจาก กทม.


  CD211A แพคเกจทัวร์กัมพูชา 2 วัน  1 คืน ราคา 4,000 บาท รถตู้รับจากด่านอรัญประเทศ


  CD212A แพคเกจทัวร์กัมพูชา 3 วัน  2 คืน ราคา 4,000 บาท รถตู้รับจากด่านช่องจอม


  CD213A แพคเกจทัวร์กัมพูชา 3 วัน  2 คืน ราคา 4,000 บาท รถตู้รับจากด่านช่องสะงำ


  CD214A แพคเกจทัวร์กัมพูชา 2 วัน  1 คืน ราคา 4,000 บาท รถตู้รับจากด่านช่องจอม


  CD215A แพคเกจทัวร์กัมพูชา 2 วัน  1 คืน ราคา 4,000 บาท รถตู้รับจากด่านช่องสะงำ


  CD216 แพคเกจทัวร์กัมพูชา 3 วัน  2 คืน ราคา 8,200 บาท รถตู้รับจาก  กทม.


  CD217 แพคเกจทัวร์กัมพูชา 3 วัน  2 คืน ราคา 6,600 บาท รถตู้รับจาก กทม.


  CD217A แพคเกจทัวร์กัมพูชา 3 วัน  2 คืน ราคา 6,000 บาท รถตู้รับจากด่านอรัญประเทศ


  CD218A แพคเกจทัวร์กัมพูชา 3 วัน  2 คืน ราคา 6,000 บาท รถตู้รับจากด่านช่องสะงำ


  CD219A แพคเกจทัวร์กัมพูชา 3 วัน  2 คืน ราคา 6,000 บาท รถตู้รับจากด่านช่องจอม


  CD220A แพคเกจทัวร์กัมพูชา 1 Day Trip ราคา 2,900 บาท รถตู้รับจากด่านอรัญประเทศ


  CD221A แพคเกจทัวร์กัมพูชา 1 Day Trip ราคา 2,900 บาท รถตู้รับจากด่านช่องสะงำ


  CD222A แพคเกจทัวร์กัมพูชา 1 Day Trip ราคา 2,900 บาท รถตู้รับจากด่านช่องจอม


  CD223 แพคเกจทัวร์กัมพูชา 3 วัน  2 คืน ราคา 5,600 บาท รถตู้รับจาก กทม.


  CD1 แพคเกจทัวร์กัมพูชา 2 วัน  1 คืน ราคา 10,900 บาท สายการบินรับจากสนามบินสุวรรณภูมิ


  CD1A แพคเกจทัวร์กัมพูชา 2 วัน  1 คืน ราคา 3,500 บาท สายการบินรับจากสนามบินเสียมเรียบ


  CD2 แพคเกจทัวร์กัมพูชา 3 วัน  2 คืน ราคา 11,900 บาท สายการบินรับจากสนามบินดอนเมือง


  CD2A แพคเกจทัวร์กัมพูชา 3 วัน  2 คืน ราคา 4,500 บาท สายการบินรับจากสนามบินพนมเปญ


  CD3 แพคเกจทัวร์กัมพูชา 3 วัน  2 คืน ราคา 13,900 บาท สายการบินรับจากสนามบินสุวรรณภูมิ


  CD3A แพคเกจทัวร์กัมพูชา 3 วัน  2 คืน ราคา 13,900 บาท สายการบินรับจากสนามบินสุวรรณภูมิ


  CD4 แพคเกจทัวร์กัมพูชา 3 วัน  2 คืน ราคา 12,900 บาท สายการบินรับจากสนามบินสุวรรณภูมิ


  CD4A แพคเกจทัวร์กัมพูชา 3 วัน  2 คืน ราคา 3,900 บาท สายการบินรับจากสนามบินพนมเปญ


  CD5 แพคเกจทัวร์กัมพูชา 4 วัน  3 คืน ราคา 16,900 บาท สายการบินรับจากสนามบินสุวรรณภูมิ


  CD5A แพคเกจทัวร์กัมพูชา  4 วัน  3 คืน ราคา 6,500 บาท สายการบินรับจากสนามบินพนมเปญ


  CD6 แพคเกจทัวร์กัมพูชา 4 วัน  3 คืน ราคา 12,900 บาท สายการบินรับจากสนามบินสุวรรณภูมิ


  CD6A แพคเกจทัวร์กัมพูชา  4 วัน  3 คืน ราคา 5,900 บาท สายการบินรับจากสนามบินสุวรรณภูมิ


  CD7 แพคเกจทัวร์กัมพูชา 4 วัน  3 คืน ราคา 12,900 บาท สายการบินรับจากสนามบินสุวรรณภูมิ


  CD7A แพคเกจทัวร์กัมพูชา  4 วัน  3 คืน ราคา 5,900 บาท สายการบินรับจากสนามบินพนมเปญ


  CD8 แพคเกจทัวร์กัมพูชา 5 วัน  4 คืน ราคา 8,900 บาท รถตู้รับ-รถบัสรับจาก กทม.


  CD8A แพคเกจทัวร์กัมพูชา 5 วัน  4 คืน ราคา 7,900 บาท รถตู้รับ-รถบัสรับจากด่านอรัญประเทศ


  CD9 แพคเกจทัวร์กัมพูชา 3 วัน  2 คืน ราคา 13,900 บาท สายการบินรับจากสนามบินสุวรรณภูมิ


  CD9A แพคเกจทัวร์กัมพูชา  3 วัน  2 คืน ราคา 4,700 บาท สายการบินรับจากสนามบินเสียมเรียบ


  CD10 แพคเกจทัวร์กัมพูชา 2 วัน  1 คืน ราคา 12,900 บาท สายการบินรับจากสนามบินสุวรรณภูมิ


  CD10A แพคเกจทัวร์กัมพูชา 2 วัน  1 คืน ราคา 3,700 บาท สายการบินรับจากสนามบินเสียมเรียบ


  CD11แพคเกจทัวร์กัมพูชา 3 วัน  2 คืน ราคา 9,700 บาท สายการบินรับจากสนามบินดอนเมือง


  CD12 แพคเกจทัวร์กัมพูชา 4 วัน  3 คืน ราคา 13,000 บาท สายการบินรับจากสนามบินพนมเปญ


  วัดใหม่ (ทุ่งสังหาร) เสียมเรียบ
  เดิม วัดแห่งนี้เคยเป็นพื้นที่สำหรับทิ้งศพผู้ที่เสียชีวิตจากสงครามเขมรแดง จนต่อมามีการสร้างวัดขึ้นคร่อมทับพื้นที่เดิม และนำเอาโครงกระดูกและกะโหลกศีรษะของผู้ที่เสียชีวิตมารวบรวมจัดแสดงในตู้กระจกภายในบริเวณวัดแห่งนี้ เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานถึงความโหดร้ายของครามสงครามเขมรแดงในอดีต
  ประวัติความเป็นมา
  ที่วัดแห่งนี้เดิมเคยมาพระจำวัดแต่ถูกบังคับให้ศึกเพื่อที่จะนำวัดแห่งนี้มาเป็นเรือนจำแล้วคนที่ตายในสมัยเขมรแดงปกครองรวมทั้งประเทศมีมากกว่า3ล้านคนโดยสมันเขมรแดงมีการปกครองเพียง3 ปี 8 เดือน 28 วัน มีคนตายทั้งประเทศกว่า3ล้านคนก่อนปี1975 มีประชากรที่อาศัยประมาณ1ล้านคน สมัยเขมรแดงมีคนอาศัยอยู่ในเมืองพนมเปญเพียง74 คนเมืองพนมเปญเคยมีคนอาศัยอยู่แค่74คนและเมืองพนมเปญเคยเป็นเมืองร้าง
  วัดใหม่เป็นวัดเก่าแก่แต่ชื่อใหม่ตั้งอยู่ในตัวเมืองเสียมเรียบใช้เป็นที่เก็บอัฐิชาวกัมพูชาที่เสียชีวิตในช่วงเวลาที่ผู้นำเขมรแดงเรืองอำนาจปกครองประเทศกัมพูชาในระหว่างปี พ.ศ.2518 - 2522 รวมระยะเวลาเกือบ5 ปีที่เขมรแดงปกครองประเทศกัมพูชา จนต่อมามีการสร้างวัดขึ้นคร่อมทับพื้นที่เดิม และนำเอาโครงกระดูกและกะโหลกศีรษะของผู้ที่เสียชีวิตมารวบรวมจัดแสดงในตู้กระจกภายในบริเวณวัด เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานถึงความโหดร้ายของครามสงครามเขมรแดงในอดีต
  Originally, this temple used to be the place for the bodies of those who had died from the Khmer Rouge war. Later, the temple was built over the original area. And bring the skeletons and skulls of the dead to collect them in a glass cabinet inside the temple. To commemorate the cruelty of Khmer Rouge war in the past.
  The temple used to be a temple, but was forced to fight in order to bring this temple to the prison, then the death of the Khmer Rouge ruled and the country has more than 3 million Khmer Rouge. 3 years 8 months 28 days More than 3 million people died before 1975 There are about 1 million inhabitants. Khmer Rouge people live in Phnom Penh only 74. The people of Phnom Penh used to live only 74 people, and Phnom Penh was a deserted city.
  The new temple is an old temple, but the new name is located in the city of Siem Reap. It is used to store Cambodian bones that died during the Khmer Rouge rule over Cambodia between 1975 and 1979. Almost 5 Year Khmer Rouge ruled Cambodia Later, the temple was built over the original area. The skeletons and skulls of the deceased were collected and displayed in a glass cabinet inside the temple. To commemorate the cruelty of Khmer Rouge war in the past.


  บริเวณภายในวัดใหม่จังหวัดเสียมเรียบ

  บริเวณลานวัดใหม่

  พระพุทธรูปที่วัดใหม่

  ที่เก็บกระดูกสมัยสงครามเขมรแดง

  โบสถ์วัดใหม่

  ตู้เก็บกระดูกสมัยสงครามเขมรแดงเพื่อเตือนใจถึงเหตุการณ์ความรุนแรงในความไสามัคคี

  แนะนำโปรแกรมทัวร์ราคาถูก

  แพคเกจทัวร์กัมพูชาบวกโฮจิมินห์ 4 วัน 3 คืน 17,900 บาท โดยเครื่องบิน ทัวร์กัมพูชา เวียดนามใต้ ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ นำเที่ยวเวียดนาม กัมพูชา
  กรุ๊ปเหมา 17,900 บาท (ตลอดปี) สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง

  โปรแกรมทัวร์กทม- พนมเปญ – โฮจิมินห์-อุโมงค์กุดจี-พิพิธภัณฑ์ท่านโฮจิมินห์-คุกโตลสแลง-พระราชวังเขมรินทร์


  วันแรก กทม. พนมเปญ พระราชวังเขมรินทร์ วัดพระแก้ว เจดีย์เงิน

  04.30 น. คณะทัวร์ทุกท่านพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ผู้โดยสารขาออก โดยทีมงานคอยให้การต้อนรับ
  07.10 น. คณะทัวร์ทุกท่านเดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย สู่กรุงพนมเปญ เที่ยวบิน FD608
  08.15 น. เดินทางถึงกรุงพนมเปญ เจ้าหน้าที่รอรับคณะทัวร์ทุกท่านที่สนามบินกรุงพนมเปญ พาคณะทัวร์ทุกท่านเที่ยวชมเมืองพนมเปญ หลังจากนั้นเที่ยวชม พระราชวังเขมรินทร์ ร้างตามรูปแบบของฝรั่งเศสผสมกับเขมร แต่การตกแต่งภายในได้รับอิทธิพลมาจากพระบรมมหาราชวังของไทย เขตพระราชวังตอนบนมีพระที่นั่งเทวาวินิจฉัยหรือท้องพระโรงตั้งอยู่ตรงกลาง ผนังด้านในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติท้องพระโรงนี้เป็นที่จัดงานพระบรมราชาภิเษกกษัตริย์เขมร และชมพระเจดีย์เงินซึ่งถูกเรียกขานตามลักษณะการก่อสร้าง โดยมีแผ่นพื้นทำจากแผ่นเงินกว่า 5,000 แผ่น รู้จักกันในนามวัดพระแก้ว เพราะเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตสมัยศตวรรษที่ 17 และพระพุทธรูปทองที่หล่อด้วยทองคำบริสุทธิ์ประดับด้วยเพชรกว่า 1 หมื่นเม็ด ปัจจุบันบริเวณเขตพระราชฐานเป็นที่ประทับของเจ้านโรดมสีหนุ
  12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) ออกเดินทางไปเที่ยวชมทุ่งสังหารในสมัยเขมรแดงหลังจากนั้นนำคณะทัวร์ทุกท่านกลับเข้ามาเที่ยวชม คุกตวลสะแลงซึ่งเป็นสถานที่กักกัน และ ทรมานประชาชนเขมร ในสมัยคอมมิวนิสต์ครองกัมพูชา
  18.00 น. บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 2) เช็คอินเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

  วันที่สอง พนมเปญ - อุโมงค์กู่จี – โฮจิมินห์ซิตี้
  06.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก (มื้อที่3)
  07.00 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ชายแดนกัมพูชา – เวียดนาม
  12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่4) เข้าสู่เมืองเวียดนามเพื่อเดินทางมุ่งหน้าสู่ อุโมงค์กู่จี ในอดีตเป็นอุโมงค์ใต้ดินที่พวกเวียดกงใช้เป็นฐานบัญชาการรบ โรงพยาบาล และหมู่บ้านใต้ดินอุโมงค์แห่งนี้มีความยาวกว่า 200 กิโลเมตร อุโมงค์กู่จีเปรียบเสมือนที่มั่นหลักสุดท้ายของชาวเวียดกง นอกจากนี้อุโมงค์กู่จียังสามารถทะลุออกสู่แม่น้ำไซง่อนอีกด้วยหลังจากเที่ยวชมอุโมงค์กุจีแล้วนำคณะทัวร์ทุกท่านสู่เมืองโฮจิมินห์ซึ่งนเมืองทีมีความสำคัญที่สุดรองจากเมืองฮานอย ที่นี่ไม่ใช่เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางด้านการค้าเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังเป็นเมืองที่มีความสำคัญทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวอีกด้วย.เมืองนี้เต็มไปด้วย แม่น้ำ ลำคลอง แม่น้ำที่กว้างที่สุดคือ แม่น้ำไซ่ง่อน โดยท่าเรือไซ่ง่อนสร้างขึ้น ในปี ค.ศ.1862 สามารถรับได้ถึง 30000 ตัน
  18.00 น.บริการอาหารเย็น (มื้อที่5) และนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมระดับ 3 ดาว พักผ่อนตามอัธยาศัย

  วันที่สาม โฮจิมินห์ โบสถ์นอร์ทเธอดาม อนุสาวรีย์โฮจิมินห์ ตลาดเบนถัน
  06.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่6)
  07.00 น. นำคณะทัวร์ทุกท่านเที่ยวชม โบสถ์นอร์ทเธอดามโบสถ์แห่งนี้ได้รับการยกย่องว่ามีความงดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งใน เวียดนาม โดยในแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากมาย เที่ยวชมไปรษณีย์กลาง ชมศาลาว่าการโฮจิมินห์ซึ่งเป็นศาลาว่าการเมืองที่สวยที่สุด หลังจากนั้นเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์สงครามแสดงซากชิ้นส่วนอาวุธสงคราม ไม่ว่าจะเป็นรถถัง เฮลิคอปเตอร์ เครื่องบินขับไล่ ระเบิด ของกองทัพอเมริกัน ที่ฝ่ายเวียดกงยึดมาได้ ส่วนภายในอาคารจัดแสดงภาพถ่าย และอาวุธชนิดต่าง ๆ รวมถึงอาวุธเคมีที่ใช้ในช่วงสงครามเวียดนาม ช่วงเที่ยง
  12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่7) จากนั้นพาคณะชมทำเนียบประธานธิบดีเก่า หลังจากที่โดนทำลายด้วยทิ้งระเบิดในช่วงสงคราม ซึ่งปัจจุบันเปิดเป็น พิพิธภัณฑ์ให้เข้าชม ซึ่งภายในแบ่งเป็น 4 ชั้น ห้องแต่ละห้องยังมีความสมบูรณ์อยู่มาก หลังจากนั้นและชมอนุเสาวรีย์ท่านประธานโฮจิมินห์ก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสหลังจากนั้นช็อปปิ้งที่ตลาดเบนถันให้คณะทัวร์ทุกท่านเลือกซื้อของฝากที่ระลึก
  18.00 น.บริการอาหารเย็น (มื้อที่8) นำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

  วันที่สี่ โฮจิมินห์ พนมเปญ ตลาดรัสเซีย กทม.
  06.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก (มื้อที่9)
  07.00 น. เดินทางกลับเข้าสู่กรุงพนมเปญ
  12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 10)
  13.00 น. พาคณะทัวร์ทุกท่านเที่ยวชมตลาดรัสเซีย ซื้อของฝากของที่ระลึกมากมาย
  14.30 น. เดินทางสู่สนามบินพนมเปญ
  17.10 น. คณะทัวร์ทุกท่านเดินทางกลับสู่ กทม.โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD607
  18.20 น. คณะทัวร์ทุกท่านเดินทางถึง กทม.โดยสวัสดิภาพ

  อัตราค่าบริการท่านละ 17,900 บาท
  อัตรานี้รวม

  - ค่าที่พักระดับ 3 ดาว จำนวน 3 คืน
  - ค่าอาหาร 10 มื้อ
  - ค่าธรรมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
  - ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง
  - ค่ามัคคุเทศก์-กัมพูชา-เวียดนาม
  - ค่าประกันชิวิตตลอดการเดินทาง 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
  - ค่าล่องเรือ
  - ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์
  ราคานี้ไม่รวม
  - ค่าวีซ่าชาวต่างชาติ
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนอจากโปรแกรมทัวร์

  เกร็ดความรู้

  จังหวัดกันดาล
  ข้อมูลทั่วไป

  จังหวัดกันดาล เป็นจังหวัดที่มีชายแดนล้อมรอบกรุงพนมเปญด้านบน ด้านทิศตะวันออกติดกับจังหวัดเปรยเวียง ด้านทิศตะวันตกติดกับจังหวัดกำปงสะปือ ทิศใต้ติดกับจังหวัดตาแก้ว และชายแดนเวียดนาม มีแม่น้ำโขงไหลมาจากรุงพนมเปญผ่านตัวจังหวัดกานดาลไปยังชายแดนเวียดนาม จากกรุงพนมเปญเดินทางมาจังหวัดกันดาลนั้นไม่ไกลประมาณสิบกว่ากิโลได้ ง่ายต่อการเดินทาง จังหวัดกันดาลถือว่าเป็นเมืองที่เจริญเพราะอยู่ใกล้เมืองหลวง จึงทำให้มีการค้าค่อนข้างดีพอสมควรในเมืองหลวงของจังหวัดกันดาล นั่นคือเมืองตาเขมว
  การแบ่งเขตการปกครอง
  จังหวัดกันดาลประกอบด้วย 11 อำเภอ ได้แก่
  1. ก็อนดาลสตึง
  2. เกียนซวาย
  3. ขสัจก็อนดาล
  4. เกาะธม
  5. เลิกแด็ก
  6. เลวียแอม
  7. มุขก็อมปูล
  8. อังค์สนูล
  9. โป็นเญียลือ
  10. สอาง
  11. ตาคเมา

  สถานที่ท่องเที่ยว
  1. ตลาดเสียมเรียบ จังหวัดกันดาล
  เป็นตลาดเล็ก ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดกันดาล มีขนาดของตลาดไม่ใหญ่แต่ความน่าสนใจคือ เป็นตลาดของชาวบ้านแท้ๆ เพราะตลาดมีร้านค้าตั้งอยู่ติดกับชายคาบ้านในหมู่บ้านเสียมเรียบเลย หรือบางร้านค้าก็เอาใต้ถุนบ้านเป็นที่ตั้งร้านค้าเพราะง่ายต่อการเก็บของ วิถีชีวิตชาวบ้านในตลาดเสียมเรียบก็เรียบง่าย เพราะขายของราคาไม่แพงมีตั้งแต่พืชพักสวนครัว ไก่ เนื้อหมู เนื้อวัว ปลา ทุกอย่างเอามาแขวนให้เห็นเป็นตัว ๆ


  สำนักงานอรัญประเทศ ประเทศไทย
  Aranyaprathet branch
  214/455 Moo 1,Baandan,Aranyaprathet,Sakaeo 27120
  Tel:037-424954 
  Fax:037-424954

  สำนักงานเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา 
  Goden Thai Cambodia Traval Co., Ltd (ในเครือสไมล์ไทย)
  Borei Arcade No B32, National Road No 6, Krous Village,Sangkat Svay Dangkum,Siem Reap City.
  โทร: +850317799994
  E-mail : sm789@hotmail.com
  จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.


  Copyright ©Smilethaiecotour.net

  Sampran branch
  98/22 Moo 1,Branmai,Sampran,Nakompathom 73110
  Tel:02-8139228 ,02-4290523,
  02-4290545,02-4290553,
  02-8058800
  Fax:02,8139227,02-4290554

   

   

  Pattaya branch
  583/13 Moo 4 ,Naklua,Banglamung,Chonburi 20150
  Tel:038-221498
  Fax:038-221498

   

   

   

  Aranyaprathet branch
  214/455 Moo 1,Baandan,Aranyaprathet,Sakaeo 27120
  Tel:037-424954 
  Fax:037-424954

   

   

   

   

  Chongmek branch
  409/413 Moo 3,Chongmek,Sirindhorn,Ubon Ratchathani 34350

  Tel:045-210725

   

   

   

   

  Chiangrai branch
  376/1 Moo3,Wiang,Chiangkhong,Chiangrai 57140
  Tel:053-791700
  Fax:053-791700