Line ID: 0863399940 

แขวงเซกอง
ประวัติ

เซกองเป็นแขวงใหม่ โดยแยกตัวออกมาจากแขวงสาละวัน พ.ศ. 250 การตั้งชื่อแขวงใหม่ให้นามแขวงเป็นชื่อเดียวกับสายน้ำ เซกอง ที่ไหลมาจากภูเขาสูงชายแดนลาวเวียดนาม ผ่านแขวงเซกองกับอัตตะปือก่อนจะไหลลงไปบรรจบโขงที่เมืองสะตรึงแตรง ประเทศกัมพูชา ชื่อแขวงและชื่อสายน้ำเซกอง โดยความหมายก็คือ สายน้ำใหญ่ของลาวตอนล่างซีกทิศตะวันออก อันเป็นสายน้ำที่รองรับการไหลลงรวมของ ลำห้วย หรือ ห้วยฮ่อม หลากสายจากภูเขา ที่ราบสูง และพื้นราบที่ตลอดระยะความยาว 320 กิโลเมตรของสายน้ำเซกอง ด้วยว่า กอง ในภาษาลาว หมายถึง การ โฮม หรือรวมของสิ่งต่างๆ ดังนั้นคำว่า เซกอง จึงมีความหมายถึงสายน้ำที่เกิดจากการไหลลงมารวมกันของห้วยฮ่อม หรือสายน้ำแขนงขนาดเล็กจำนวนมาก

แหล่งท่องเที่ยว
น้ำตกเซกะตาม
น้ำตกที่สูงที่สุดของประเทศลาว มีความสูง 120 เมตร ตั้งอยู่ในเขตหมู่บ้านหลัก 52 ห่างจากตัวเมืองมาทางทิศใต้ประมาณ 40 กิโลเมตร การเดินทางควรเหมารถกระบะ 4 WD เพราะเป็นทางดินแดงลูกรังยาวกว่า 15 กิโลเมตร น้ำตกเซกะตามมีทางขึ้นเพียงทางเดียว ทางลงไปสู่ตัวน้ำตกลำบากและอันตรายมาก ยังไม่มีการเปิดให้เดินอย่างเป็นทางการ ตัวน้ำตกอยู่ฝั่งตรงข้ามกับจุดชมวิว ณ จุดชมวิวสามารถเห็นตัวน้ำตกได้ทั้งผาเขา เพราะตั้งอยู่สูงกว่าตัวน้ำตก ทำให้เห็นสายน้ำไหลลัดเลาะโขดหินเป็นเกลียวยาวใสไหลผ่านหน้าผาสูง 120 เมตร ตกลงสู่หินด้านล่าง

น้ำตกตาดแฝก
เป็นภูผาหินยาวเกือบ 100 เมตร ช่วงฤดูฝนน้ำจะไหลค่อนข้างแรง สามารถเดินลงไปที่ตัวน้ำตกได้ แต่ถ้าจะลงเล่นต้องระมัดระวังเพราะน้ำที่นี่ไหลแรง และมีปลาน้ำจืดอาศัยอยู่ด้วย การเล่นน้ำควรเล่นบริเวณที่เป็นแอ่งหรือด้านบนโขดหินเท่านั้น และยังสามารถเดินขึ้นมาชมทิวทัศน์ด้านมองเห็นตัวน้ำตกตาดแฝกในลักษณะแนวยาวเกือบ 100 เมตร เป็นชั้นน้ำตกเคลื่อนตัวมายังด้านล่างสวยงาม บริเวณน้ำตกมีเต็นท์พักแรมที่ศาลาชมวิวด้วย

น้ำตกหมอกจันทน์
ตั้งอยู่ถึงก่อนน้ำตกเซกะตามประมาณ 300 เมตร น้ำตกหมอกจันทน์เป็นน้ำตกที่ไหลมาจากน้ำตกเซกะตาม มีลักษณะคล้ายน้ำตกเซกะตาม แต่เตี้ยกว่าจึงเรียกอีกชื่อว่า น้ำตกเซกะตามน้อย
ภูหลวง
ห่างจากน้ำตกเซกะตามขึ้นไปอีกประมาณ 20 กิโลเมตร ภูธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ด้วยธารน้ำไหลและป่าเขา มีเส้นทางเดินเท้าและเดินรถเก่าแก่ที่ชาวฝรั่งเศสสร้างไว้ เป็นเส้นทางลัดจากอัตตะปือมาเซกองและข้ามไปชายแดนปากเซได้ เมื่อขึ้นไปบนภูแล้วมองลงมาจะเห็นทัศนียภาพบางส่วนของเซกอง ส่วนทางทิศตะวันตกมองเห็นสวนกาแฟที่ชาวบ้านปลูกไว้บนที่ราบสูงบอละเวนสวยงามมาก

หมู่บ้านชาวเผ่าอาลัก
ทางเข้าน้ำตกเซกะตาม เป็นชาวเผ่าที่มีฝีมือในการทอผ้าลายรูปปัดสวยงามมาก นักท่องเที่ยวนิยมแวะซื้อเป็นของที่ระลึกกลับไป และยังเป็นกลุ่มหนึ่งในกลุ่มผ้าทอสวยงามที่ส่งไปขายที่เวียงจันทน์อีกด้วย

หมู่บ้านชาวเผ่าย่าเฮิน
อยู่ระหว่างทางขึ้นน้ำตกเซกะตาม ชาวเผ่านี้มีความเป็นชนบทสูงมาก ใช้ชีวิตแบบพึ่งพาธรรมชาติ เช่น ตัดไม้ขาย หาสัตว์ป่า เช่น กระรอก กระแตและนก รวมไปถึงการปลูกพืชผัก มีห้องเรียนเป็นบ้านเพิงไม้หลังเล็กๆ มีกระดานและโต๊ะนักเรียน 1 ห้องให้เด็กชาวเผ่าได้เรียนหนังสือ มีเครื่องตำข้าวที่ใช้แรงงานคนตำ ยุ้งเก็บข้าว และส้วมดินที่ขุดขึ้นมาเอง

ศูนย์ศิลปาชีพแม่บ้าน
ตั้งอยู่เลียบถนนสายไปองค์การไปรษณีย์ อยู่ข้างถนนฝั่งซ้ายมือ เปิด วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น.ศูนย์ศิลปาชีพแม่บ้านเป็นศูนย์รวมงานฝีมือของแม่น้ำแขวงเซกอง มีงานประดิษฐ์ลวดลายประณีตหลายชนิด แต่ที่เด่นที่สุดคือผ้าทอ เป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของแขวงและประเทศลาว มีลักษณะเป็นงานบ้านกึ่งอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรส่งเสริมให้สตรีเมืองลาวมีอาชีพและสร้างรายได้ให้กับครอบครัว โดยผ้าทอที่นี่จะใช้ใยไหมและใยฝ้ายเป็นวัสดุ สีที่ย้อมมาจากธรรมชาติมีอยู่ 5 สีหลักคือ ดำ ส้ม แดง เหลืองและน้ำเงิน ลวดลายมีทั้งลายดอกไม้ รูปสัตว์ เช่น พญานาค มังกร สิงโต ช้าง ปลา นก และรูปทรงเรขาคณิต ส่วนใหญ่จะทอออกมาเป็นผ้าถุง ผ้านุ่งของผู้หญิง ผ้าคลุมไหล่ และผ้าแพรสะพายของผู้หญิง ในอนาคตกำลังมีการพัฒนาให้แม่น้ำทอผ้าโบราณ ผ้าประดับผนัง ผ้าคลุมโต๊ะ คลุมเตียง และเครื่องนอนต่างๆ ออกจำหน่าย