โปรโมชั่นมาใหม่สไมล์ไทย ลดราคาเท่าทุนสาขาเชียงของ จังหวัดเชียงรายติดต่อสาขาเชียงราย โทร 089-0404783 , 086-3089035 , 053-719700

โปรแกรมทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน 3วัน2คืน เที่ยวหมู่เกาะสิมิลัน - เกาะปายู - เกาะเมียง - ลานข้าหลวง เริ่มจาก กทม. ปรับลดราคาเหลือ 6,900 บาท

เปิดจองแล้ว ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน 3วัน 2คืน 6,900 บาท โทรจองทัวร์ 086-3089035

เที่ยวหมู่เกาะสิมิลัน 2 ท่านก็เดินทางได้แนะนำเส้นทางการเดินทางในหมู่เกาะสิมิลันอย่างมืออาชีพกับเราทีมงานสไมล์ไทย โทรตรง 086-3089035 , 089-0404783

แพคเกจทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน 3คืน 2คืน อาหาร 8 มื้อ โดยรถบัส จากกทม ราคาเพียง 6,900 บาท

แพคเกจทัวร์หมูเกาะสิมิลัน+ดำน้ำ 3วัน 2คืน 6,900 บาท จากกทม. โดยรถตู้ จองทัวร์โทรตรง 086-3089035

รหัส SS120(รถบัส) ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน 3 วัน 2 คืน หมู่เกาะสิมิลัน เกาะบางู เกาะปายู เกาะเมียง ลานข้าหลวง ราคา 6,900 บาท
การเดินทางจากกรุงเทพ โดยรถบัส
ระยะเวลา 5 วัน 
ราคา 6,900 บาท รับกรุ๊ปเหมา
วันที่ออกเดินทางปี2565
เดือนมกราคม 6-10,13-17,20-24,27-31
เดือนกุมภาพันธ์ 3-7,10-14,17-21,24-28
เดือนมีนาคม 3-7,10-14,17-21,24-28
เดือนเมษายน 1-5,11-15,12-16,13-17 (วันสงกรานต์) ,21-25 , 28เม.ย.-2พ.ค.
เดือนพฤษภาคม 5-9,12-16 (วันพืชมงคล),19-23,26-30

เที่ยวหมู่เกาะสิมิลันราคา6,900 บาท จาก กทม. (รถดี อาหารดี โรงแรมดี )

เที่ยวหมู่เกาะสิมิลันทัวร์ดี ปี 2565

เปิดโปรใหม่ ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน3วัน 2คืน 5,900 บาท รถบัสจากกทม. จองเลย 086-3089035

SS210 แพคเกจทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน 2 วัน 1 คืน  ราคา 6,200 บาท รถตู้รับจาก กทม.
การเดินทางจากกรุงเทพ โดยรถตู้ 
ระยะเวลา 4 วัน 
ราคา 6,200 บาท รับกรุ๊ปเหมา 
วันที่ออกเดินทาง

SS211 แพคเกจทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน 2 วัน 1 คืน  ราคา 7,200 บาท รถตู้รับจาก กทม.
การเดินทางจากกรุงเทพ โดยรถตู้ 
ระยะเวลา 4 วัน 
ราคา 7,200 บาท รับกรุ๊ปเหมา 
วันที่ออกเดินทาง 


SS212 แพคเกจทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน ์ 2 วัน 1 คืน  ราคา 5,900 บาท รถตู้รับจาก กทม. 
การเดินทางจากกรุงเทพ โดยรถตู้ 
ระยะเวลา 4 วัน 
ราคา 5,900 บาท 
วันที่ออกเดินทาง


 

 


 

SS220 แพคเกจทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน 3 วัน 2 คืน  ราคา 6,800 บาท รถตู้รับจาก กทม.
การเดินทางจากกรุงเทพ โดยรถตู้ 
ระยะเวลา 5 วัน 
ราคา 6,800 บาท รับกรุ๊ปเหมา 
วันที่ออกเดินทาง


 


SS221 แพคเกจทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน 3 วัน 2 คืน  ราคา 6,800 บาท รถตู้รับจาก กทม.
การเดินทางจากกรุงเทพ โดยรถตู้ 
ระยะเวลา 5 วัน 
ราคา 6,800 บาท รับกรุ๊ปเหมา 
วันที่ออกเดินทาง SS222 แพคเกจทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน 3 วัน 2 คืน  ราคา 7,900 บาท รถตู้รับจาก กทม.
การเดินทางจากกรุงเทพ โดยรถตู้ 
ระยะเวลา 5 วัน 
ราคา 7,900 บาท รับกรุ๊ปเหมา 
วันที่ออกเดินทาง


 


 

SS223แพคเกจทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน 3 วัน 2 คืน  ราคา 7,900 บาท รถตู้รับจาก กทม.
การเดินทางจากกรุงเทพ โดยรถตู้ 
ระยะเวลา 5 วัน 
ราคา 7,900 บาท รับกรุ๊ปเหมา 
วันที่ออกเดินทาง

 

 


 

SS224แพคเกจทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน 3 วัน 2 คืน ราคา 8,900 บาท รถตู้รับจาก กทม.
การเดินทางจากกรุงเทพ โดยรถตู้ 
ระยะเวลา 5 วัน 
ราคา 8,900 บาท รับกรุ๊ปเหมา 
วันที่ออกเดินทาง


 


SS230 แพคเกจทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน 4 วัน 3 คืน  ราคา 9,500 บาท รถตู้รับจาก กทม.
การเดินทางจากกรุงเทพ โดยรถตู้ 
ระยะเวลา 6 วัน 
ราคา 9,500 บาท รับกรุ๊ปเหมา 
วันที่ออกเดินทาง

 


SS231 แพคเกจทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน  4 วัน 3 คืน  ราคา 9,500 บาท รถตู้รับจาก กทม.
การเดินทางจากกรุงเทพ โดยรถตู้ 
ระยะเวลา 6 วัน 
ราคา 9,500 บาท รับกรุ๊ปเหมา 
วันที่ออกเดินทาง


 


 

SS232 แพคเกจทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน  4 วัน 3 คืน  ราคา 9,200 บาท รถตู้รับจาก กทม.
การเดินทางจากกรุงเทพ โดยรถตู้ 
ระยะเวลา 6 วัน 
ราคา 9,200 บาท รับกรุ๊ปเหมา 
วันที่ออกเดินทาง


 


 

SS233 แพคเกจทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน 4 วัน 3 คืน  ราคา 9,200 บาท รถตู้รับจาก กทม.
การเดินทางจากกรุงเทพ โดยรถตู้ 
ระยะเวลา 6 วัน 
ราคา 9,200 บาท รับกรุ๊ปเหมา 
วันที่ออกเดินทาง

 


 

SS234 แพคเกจทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน 4 วัน 3 คืน  ราคา 10,500 บาท รถตู้รับจาก กทม.
การเดินทางจากกรุงเทพ โดยรถตู้ 
ระยะเวลา 6 วัน 
ราคา 10,500 บาท รับกรุ๊ปเหมา 
วันที่ออกเดินทาง


 


 

SS235 แพคเกจทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน 4 วัน 3 คืน  ราคา 10,500 บาท รถตู้รับจาก กทม.
การเดินทางจากกรุงเทพ โดยรถตู้ 
ระยะเวลา 6 วัน 
ราคา 10,500 บาท รับกรุ๊ปเหมา 
วันที่ออกเดินทาง

 


 

SS236 แพคเกจทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน 4 วัน 3 คืน  ราคา 8,900 บาท รถตู้รับจาก กทม.
การเดินทางจากกรุงเทพ โดยรถตู้ 
ระยะเวลา 6 วัน 
ราคา 8,900 บาท รับกรุ๊ปเหมา 
วันที่ออกเดินทาง

 

SS110 แพคเกจทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน 2 วัน 1 คืน  ราคา 6,200 บาท รถบัสรับจาก กทม. 
การรเดินทางจากกรุงเทพ โดยรถบัส
ระยะเวลา 4 วัน 
ราคา 6,200 บาท รับกรุ๊ปเหมา 
วันที่ออกเดินทาง

SS120 แพคเกจทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน 3 วัน 2 คืน  ราคา 6,800 บาท รถบัสรับจาก กทม.
การเดินทางจากกรุงเทพ โดยรถบัส
ระยะเวลา 5 วัน 
ราคา 6,800 บาท รับกรุ๊ปเหมา 
วันที่ออกเดินทาง 

 

 

 


  

SS212FD  แพคเกจทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน 2 วัน 1 คืน  ราคา 8,900 บาท  สายการบินแอร์เอเชีย 
ระยะเวลา 2 วัน 
ราคา 8,900 บาท รับกรุ๊ปเหมา 
วันที่ออกเดินทาง

 


 

SS222FD  แพคเกจทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน 3 วัน 2 คืน  ราคา 10,900 บาท สายการบินแอร์เอเชีย 
เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย 
ระยะเวลา 3 วัน 
ราคา 10,900 บาท รับกรุ๊ปเหมา 
วันที่ออกเดินทาง

 

  

SS223FD แพคเกจทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน 3 วัน 2 คืน  ราคา 10,900 บาท สายการบินแอร์เอเชีย 
เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย 
ระยะเวลา 3 วัน 
ราคา 10,900 บาท รับกรุ๊ปเหมา 
วันที่ออกเดินทาง


 


 

SS230FD แพคเกจทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน  4 วัน 3 คืน  ราคา 12,500 บาท สายการบินแอร์เอเชีย 
เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย 
ระยะเวลา 4 วัน 
ราคา 12,500 บาท รับกรุ๊ปเหมา 
วันที่ออกเดินทาง


 


 

SS231FD แพคเกจทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน  4 4 วัน 3 คืน  ราคา 12,500 บาท สายการบินแอร์เอเชีย 
เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย 
ระยะเวลา 4 วัน 
ราคา 12,500 บาท รับกรุ๊ปเหมา 
วันที่ออกเดินทาง


 


 

SS232FD แพคเกจทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน  4 วัน 3 คืน  ราคา 12,200 บาท สายการบินแอร์เอเชีย 
เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย 
ระยะเวลา 4 วัน 
ราคา 12,200 บาท รับกรุ๊ปเหมา 
วันที่ออกเดินทาง

 


 

SS233FD แพคเกจทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน 4 วัน 3 คืน  ราคา 12,200 บาท สายการบินแอร์เอเชีย 
เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย 
ระยะเวลา 4 วัน 
ราคา 12,200 บาท รับกรุ๊ปเหมา 
วันที่ออกเดินทาง


 


 

SS234FD แพคเกจทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน 4 วัน 3 คืน  ราคา 13,500 บาท สายการบินแอร์เอเชีย 
เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย 
ระยะเวลา 4 วัน 
ราคา 13,500 บาท รับกรุ๊ปเหมา 
วันที่ออกเดินทาง

 


  

SS235FD แพคเกจทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน 4 วัน 3 คืน  ราคา 13,500 บาท สายการบินแอร์เอเชีย 
เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย 
ระยะเวลา 4 วัน 
ราคา 13,500 บาท รับกรุ๊ปเหมา 
วันที่ออกเดินทาง

 

 

SS236FD แพคเกจทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน  4 วัน 3 คืน  ราคา 11,900 บาท สายการบินแอร์เอเชีย 
เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย 
ระยะเวลา 4 วัน 
ราคา 11,900 บาท รับกรุ๊ปเหมา 
วันที่ออกเดินทาง

 

 

SS212A แพคเกจทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน 2 วัน 1 คืน  ราคา 4,900 บาท  รถตู้รับจากสนามบินภูเก็ต 
การเดินทางรับสนามบิน 
ระยะเวลา 2 วัน 
ราคา 4,900 บาท รับกรุ๊ปเหมา 
วันที่ออกเดินทาง

 

 

SS222A แพคเกจทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน 3 วัน 2 คืน  ราคา 6,300 บาท รถตู้รับจากสนามบินภูเก็ต
การเดินทางรับสนามบิน 
ระยะเวลา 3 วัน 
ราคา 6,900 บาท รับกรุ๊ปเหมา 
วันที่ออกเดินทาง

 

SS223A แพคเกจทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน 3 วัน 2 คืน  ราคา 6,9 00 บาท รถตู้รับจากสนามบินภูเก็ต
การเดินทางรับสนามบิน 
ระยะเวลา 3 วัน 
ราคา 6,900 บาท รับกรุ๊ปเหมา 
วันที่ออกเดินทาง

 

 

SS230A แพคเกจทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน 4 วัน 3 คืน  ราคา 8,900 บาท รถตู้รับจากสนามบินภูเก็ต
การเดินทางรับสนามบิน 
ระยะเวลา 4 วัน 
ราคา 8,900 บาท รับกรุ๊ปเหมา 
วันที่ออกเดินทาง

SS231A แพคเกจทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน 4 วัน 3 คืน  ราคา 8,500 บาท รถตู้รับจากสนามบินภูเก็ต
การเดินทางรับสนามบิน 
ระยะเวลา 4 วัน 
ราคา 8,500 บาท รับกรุ๊ปเหมา 
วันที่ออกเดินทาง


SS232A แพคเกจทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน 4 วัน 3 คืน  ราคา 8,200 บาท รถตู้รับจากสนามบินภูเก็ต
การเดินทางรับสนามบิน 
ระยะเวลา 4 วัน 
ราคา 8,200 บาท รับกรุ๊ปเหมา 
วันที่ออกเดินทาง


 

 


 

SS233A แพคเกจทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน 4 วัน 3 คืน  ราคา 8,200 บาท รถตู้รับจากสนามบินภูเก็ต
การเดินทางรับสนามบิน 
ระยะเวลา 4 วัน 
ราคา 8,200 บาท รับกรุ๊ปเหมา 
วันที่ออกเดินทาง


 


SS234A แพคเกจทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน 4 วัน 3 คืน  ราคา 9,500 บาท รถตู้รับจากสนามบินภูเก็ต 
การเดินทางรับสนามบิน 
ระยะเวลา 4 วัน 
ราคา 9,500 บาท รับกรุ๊ปเหมา 
วันที่ออกเดินทางSS235A แพคเกจทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน 4 วัน 3 คืน  ราคา 9,500 บาท รถตู้รับจากสนามบินภูเก็ต 
การเดินทางรับสนามบิน 
ระยะเวลา 4 วัน 
ราคา 9,500 บาท รับกรุ๊ปเหมา 
วันที่ออกเดินทาง


 


 

SS236A แพคเกจทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน 4 วัน 3 คืน  ราคา 7,900 บาท  รถตู้รับจากสนามบินภูเก็ต
การเดินทางรับสนามบิน 
ระยะเวลา 4 วัน 
ราคา 7,900 บาท รับกรุ๊ปเหมา 
วันที่ออกเดินทาง

 

สำนักงาน สไมล์ไทยทัวร์ Smile Thai Tour

สำนักงานใหญ่ กรุงเทพเเละปริมณฑล
98/22 หมู่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทร : 02-8139228 ,02-4290523,
02-4290545,02-4290553,
เเฟ็กซ์ : 02,8139227
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สาขาพัทยา
583/13หมู่ที่ 4 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
โทร 038-221498
เเฟ็กซ์ 038-221498
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สาขาสระแก้ว อรัญประเทศ
214/455 หมู่ที่ 1ตำบล บ้านด่าน อำเภอ อรัญประเทศ จังหวัด สระแก้ว 27120
โทร 037-424954
Fax : 037-424954
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สาขาช่องเม็ก
409/413 หมู่ที่ 3 ต.ช่องเม็ก อ. สิรินธร
จ.อุบลราชธานี 34350
โทร 045-210725
Fax : 045-252724
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สาขา เชียงราย
376/1 ม.3 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
โทร 053-791700
เเฟกซ์ 053-791700
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สำนักงานปากเซ สปป.ลาว
บริษัทนครโชคชัยทราเวล จำกัด(ในเครือสไมล์ไทย)
Lak 13 Ban.Chokamnuay Pakse Champasak Lao PDR.
โทร: +8562059217515
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สำนักงานเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา
Goden Thai Cambodia Traval Co., Ltd (ในเครือสไมล์ไทย)
Borei Arcade No B32, National Road No 6, Krous Village,Sangkat Svay Dangkum,Siem Reap City.
โทร: +850317799994
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สำนักงานในประเทศเวียดนาม
31 Nguyen Thai Binh,P.04.Q.Tan Binh
โทร: +84977943744
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.