ปราสาทวัดพู 

เป็นโบราณสถานในประเทศลาว ซึ่งเป็นมรดกโลกแห่งที่สองของประเทศลาวตั้งอยู่บนเนินเขาภูหรือเรียกกันว่าภูควาย ห่างจากตัวเมืองเก่าจำปาสักประมาณ 6กิโลเมตร ลักษณะของปราสาทเป็น เทวสถานขอม คล้ายกับเขาพระวิหาร สร้างในราวพุทธศตวรรษที่ 12 ในสมัยของพระเจ้ามเหนทรวรมัน ถือว่าเป็นปราสาทหินที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดส่วนไฮไลท์ของการท่องเที่ยวปราสาทวัดพูแห่งนี้อยูที่งานประเพณีประจำปีที่เรียกว่างานประจำปีวัดภูนั่นเองครับสำหรับงานบุญประเพณีของวัดพูเป็นเทศกาลที่โด่งดังและดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ทั้งจากในและต่างประเทศ โดยจะอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีซึ่งจะจัดติดต่อกัน 3 วัน โดยประชาชนชาวลาวจากทั่วทุกแขวงจะเดินทางนำสิ่งของมาบวงสรวงบูชาตามจุดต่างๆในบริเวณองค์ประธาน สำหรับในวันสุดท้ายจะมีพระสงฆ์ออกมาบิณฑบาต พอตกค่ำจะมีพิธีเวียนเทียนไปรอบๆปรางค์ประธานนั่นเองครับ ถือว่าเป็นอีหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวด้านมรดกทางวัฒนธรรมที่หาดูได้ยาก