ตลาดดาวเรืองหรือตลาดใหม่ ปากเซ

ตลาดดาวเรือง ตลาดเช้า เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของนครจำปาสัก เมืองปากเซ ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสะพานมิตรภาพ ลาว-ญี่ปุ่น ถือว่าเป็นศูนย์กลางการค้าขายที่สำคัญของเมืองปากเซ มีทั้งโซนที่เป็นสินค้าสด เช่นผัก ผลไม้ ปลา เนื้อสัตว์ เป็นต้น และส่วนที่เป็นโซนสินค้าอุปโภค เสื้อผ้า ที่นำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านเช่น ไทย จีน ค่ะ หากมีเวลาเช้าแวะเข้ามาเดินเที่ยวเล่น ซื้อสินค้ากันได้