น้ำตกตาดเยือง ปากช่อง

น้ำตกตาดเยือง ตาดเยืองเป็นน้ำตก ที่มีความสวยงามอีกแห่งหนึ่งของเมืองปากช่อง  คำว่าเยืองแปลว่าเลียงผา  ส่วนคำว่าฟานแปลว่าเก้ง แม้จะเป็นน้ำตกขนาดกลางไม่สูงใหญ่เท่าตาดฟานก็ตาม  แต่มีข้อดีกว่า คือคุณสามารถเข้าไปชมได้ใกล้ชิดถึงตัวน้ำตก จุดเด่นน่าชมคืออยู่ที่สายน้ำสีขาวที่ไหลอาบมาตามหน้าผากระทบโขดหินแตกเป็นละอองสีขาวจัดกับสีดำเข้มของโขดหิน  ท่ามกลางบรรยากาศอันร่มรื่นและเป็นส่วนตัว